Almåsskolan i Program Lyftet

Huvudbild

Ombyggnad för nya mötesplatser  

Under hösten 2022 inleds den omfattande om- och tillbyggnaden av Hus C på Almåsskolan i Lindome. Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet, Vestia Constructions Groups och Mölndals stads stora partneringprojekt där åtta förskolor/skolor/utbildningslokaler i kommunen ska moderniseras och bli mer ändamålsenliga.

Almåsskolans om- och tillbyggnad omfattar nya lokaler för Lindome bibliotek, ny matsal med kapacitet för fler elever, nya fräscha lokaler för skolans administration och skolhälsovård, och en ny fritidsgård. Den nuvarande enplansbyggnaden rivs men källarplanet bevaras och byggs om. Ovanpå detta byggs två nya våningsplan. Entréerna till de olika verksamheterna är riktade mot gågatan Almåsgången, som är genomgångsstråket mellan stationen och centrum.

– I Lyftet jobbar vi i samverkansformen partnering. Det innebär att beställare och entreprenör bildar en gemensam organisation som arbetar mot gemensamt satta mål med en gemensam budget. Det är så många fördelar med att jobba så, speciellt i Program Lyftet med flera likartade projekt efter varandra. Den alltmer sammansvetsade arbetsgruppen tar med sig värdefulla erfarenheter mellan projekten, vi kan sätta in rätt kompetens vid rätt tillfälle, alla är engagerade i sina frågor och alla är med på banan från start.

Ombyggnationer är ofta komplexa och ibland ganska kluriga projekt. När man är på plats ser det kanske inte som man hade tänkt. Jag tycker det är spännande och uppskattar att man får vara kreativ och flexibel och ta fram nya lösningar. Detta underlättas avsevärt i ett partneringprojekt med korta beslutsvägar och ett samarbete som bygger på öppen dialog och tillit. Partnering skapar ett stort värde för beställare, entreprenör och alla inblandade. Det är verkligen ett jättebra arbetssätt!

Pamela Paredes

Projekteringsledare, Liljewall

Vestia är totalentreprenör för hela Program Lyftet som inleddes med ombyggnationen av Fässbergsskolan hösten 2021.
Se vestia.se/byggstart-pa-fassbergsskolan/

  • Projektnamn: Almås Hus C
  • Målbild: Mötesplats för alla
  • Beställare: Mölndals stad
  • Byggstart: hösten 2022.
  • Inflyttning: augusti 2024
  • BTA: drygt 4100 kvm

Bild: Liljewall

 

Almåsskolan närbild fasad

Fler projekt

Parkhus 4

Parkhus 4

Nytt kvarter i Pedagogen Park  I den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal (området runt det som tidigare var Göteborgs Universitets lokaler för lärarutbildningen) bygger vi kontorskvarteret Parkhus 4. Kvarteret består av tre sammanlänkade huskroppar på 18...

Utställningshall för Maskino

Utställningshall för Maskino

Ny utställningshall, verkstad och kontor vid Ramberget  Vid foten av Ramberget, intill Lundbyleden bygger Vestia en ny utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB. Markarbetena inleddes vintern 2021/2022 och anläggningen invigs 29 september 2022. Projektet...

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....