Åtta utbildningslokaler i Mölndal

okt 8, 2020

Nu drar förstudien igång för vårt nya strategiska program som går under namnet ”Utbildningslokaler i Mölndal”. Programmet omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler och av dessa projekt avser staden att utföra minst två projekt inom närtid, vilket motsvarar en investering på ca 200 MSEK.

De beslutade projekten är delvis rivning och ersättning av Bifrost förskola och rivning och ersättning av Västerbergsskolan. Vi beräknar att starta med projektering i början av 2021 och väntar på en godkänd detaljplan för tomterna.

Så kommer vi att arbeta tillsammans

Kommunen står inför en en utmaning med att skapa aktiva och trivsamma områden för skola såväl som förskola och övriga utbildningslokaler. Igår genomfördes en workshop där arbetet med att tillsammans lägga den övergripande planen inleddes. På Mölndals stads sida kan du läsa mer om uppdraget!

Nytt samarbete för utveckling av skol- och förskolelokaler

Workshopdeltagare

Workshopsdeltagare: (från vänster till höger) Magnus Stahre, Petra Thornton, Lennart Karlsson, Linda Wennersten, Anders Olsson, Peter Törnquist, Carina Mikkelsen, Christian Wieland, Madeleine Nordenknekt, Stanley Rossäng, Annika Larsson, Nikolaus Johansson, Thea Wedin och Olivia Malmberg.

En partnering möjliggör för oss att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna ändras. Det ger också positiva effekter när man gör flera projekt tillsammans där man kan effektivisera både i tid och pengar genom det långsiktiga arbetet.
Thea Wedin

Projektchef, Mölndals stad