Bostadsrätter i Fjällbo Park

feb 8, 2019

Detaljskiss Fjällbo Park

Som totalentreprenör kommer vi tillsammans med Egnahemsbolaget att utveckla nya bostadsrätter i natursköna Fjällbo Park.

Upphandling vann laga kraft i tisdags och nu när vi kommer med i projektgruppen pågår arbetet med att avsluta förstudien. Därefter kommer projekteringsarbetet att starta parallellt med kalkylarbete och produktionsplanering.

 

”För detta projekt sökte vi en entreprenör med erfarenhet av väl genomförda partneringprojekt, som tidigare medverkat och bidragit i de tidiga skedena av ett byggprojekt och som har förmågan att skapa nöjda kunder.

Vestia utsågs som den mest lämpade entreprenören utefter dessa kriterier och jag ser fram emot vårt samarbete”, säger Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget.

– Maria Henriksson, byggchef Egnahemsbolaget.

Maria Egenhemsbolaget

Här ligger Fjällbo Park!

Karta över vart Fjällbo Park ligger

Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

I natursköna Fjällbo Park började de första villorna byggas runt 1910 och genom åren har både radhus och flerfamiljshus tillkommit. För mer information om projektet och möjlighet att lämna intresseanmälan:

Klicka här!

Fjällbo park ligger mellan Utby och Mellby. Kanske ett mindre bekant område för många men efter Miriam Bryants uttalande, i tv-programmet ”Så mycket bättre” har kännedomen om området definitivt ökat .