Byggstart på Fässbergsskolan

nov 8, 2021

Nu går startskottet för Program Lyftet – Vestia Construction Group och Mölndals stads stora samverkansprojekt där åtta förskolor/skolor i kommunen ska få ett rejält lyft.

Först ut är Fässbergsskolans Hus H som nu ska byggas om till en modern och ändamålsenlig särskola. Skolförvaltningen vill samlokalisera särskoleverksamheten till två geografiska platser, Fässbergsskolan och Katrinebergsskolan.

Som ett första led i samlokaliseringen startar nu ombyggnationen av Fässberg Hus H. Ungefär halva huset blir särskola, i den andra halvan fortsätter verksamheten för skolans skapandeprofil.

Fassberg plan

Vestia är totalentreprenör för hela Program Lyftet som omfattar åtta projekt för utbildningslokaler i Mölndals stad. Projektens storlek varierar och kan innebära nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Program Lyftet genomförs i samverkan, partnering. Då arbetar alla parter tillsammans för projektets bästa på ett strukturerat sätt. Beställare, entreprenör, arkitekt och övriga konsulter arbetar som en gemensam organisation mot gemensamma mål och en gemensam budget.

En partnering gör det möjligt att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna ändras. Det ger också positiva effekter när man gör flera projekt tillsammans där man kan effektivisera både i tid och pengar genom det långsiktiga arbetet.

Vestia och Mölndals stad har varit angelägna om att involvera verksamheten tidigt i projektet. Skolornas representanter bjuds in till informationsmöten och workshops – den öppna kommunikationen i projektet bidrar till ökad förståelse för de olika parternas utmaningar och behov. Högsta prioritet är att skolarbetet ska kunna pågå som vanligt under hela byggtiden och att skolverksamheten får ändamålsenliga lokaler.

I dagarna sätts spaden i marken för ombyggnationen av Fässbergsskolans Hus H. Den beräknas vara klar i maj 2022.

Vestia och Mölndals stad har flera pågående partneringssamarbeten tillsammans. I Åby Arenastad ansvarar Vestia för nybyggnad av badanläggning, ny isstadion, ny multihall, ombyggnad av ispist, kansli, omklädning och friidrottsanläggning. Se mer om Åby Arenastad här.

Programmets vision:

”Lyftet! Hållbara hus för bästa starten på det livslånga lärandet!”

  • Projektnamn: Fässberg Hus H
  • Beställare: Mölndals stad
  • Projektstart: nov 2021
  • Färdigställt: maj 2022