I november 2016 tecknade vi avtal med Castellum att genomföra ett projekt på Gamlestadsvägen 18. Projektet omfattade 14 400 m2 ombyggnad för deras hyresgäst Volvo IT.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad i partnering och under ledning av vår platsorganisation har vi tillsammans med Castellums projektorganisation tagit fram bygghandlingar, en tidplan för genomförandet samt en gemensamt beslutad budget.

Huset är Göteborgs äldsta betonghus och var i behov av omfattande saneringsarbeten, bland annat av asbest. Vi utförde rivning av befintliga installationer, väggar och ytskikt, nybyggnation av nya teknikutrymmen och upprustning av befintliga samt uppbyggnad av helt nya kontorslokaler. Varje våningsplan omfattade ca 1 000 m2.

Projektet bestod totalt av tre etapper och när vi påbörjade arbetena med Hus B hade hyresgästen redan flyttat in i en tidigare etapp i Hus A, som genomförts av annan entreprenör. Våra arbeten pågick därmed parallellt med hyresgästens ordinarie verksamhet i angränsande lokaler. Vi har tagit stor hänsyn till verksamheten som funnits i lokalerna fört en aktiv dialog om projektets framdrift för att minimera störningarna.

Projektet startade hösten 2016 och har alltså genomförts med etappvis inflyttning. Efter godkänd slutbesiktning hösten 2017 lämnade vi över de sista ytorna till en mycket nöjd kund, med lovord från besiktningsmannen och en lika nöjd hyresgäst.

Kund Castellum AB
Område Gamlestan
Projektstart  2016
Färdigställande 2017

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige

Org. nr. 556380-7279

Så här hanterar vi dina personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

FÖLJ OSS PÅ

et|social_linkedin|

LinkedIn