Gamlestadsvägen 18

I november 2016 tecknade vi avtal med Castellum att genomföra ett projekt på Gamlestadsvägen 18. Projektet omfattade 14 400 m2 ombyggnad för deras hyresgäst Volvo IT.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad i partnering och under ledning av vår platsorganisation har vi tillsammans med Castellums projektorganisation tagit fram bygghandlingar, en tidplan för genomförandet samt en gemensamt beslutad budget.

Huset är Göteborgs äldsta betonghus och var i behov av omfattande saneringsarbeten, bland annat av asbest. Vi utförde rivning av befintliga installationer, väggar och ytskikt, nybyggnation av nya teknikutrymmen och upprustning av befintliga samt uppbyggnad av helt nya kontorslokaler. Varje våningsplan omfattade ca 1 000 m2.

Projektet bestod totalt av tre etapper och när vi påbörjade arbetena med Hus B hade hyresgästen redan flyttat in i en tidigare etapp i Hus A, som genomförts av annan entreprenör. Våra arbeten pågick därmed parallellt med hyresgästens ordinarie verksamhet i angränsande lokaler. Vi har tagit stor hänsyn till verksamheten som funnits i lokalerna fört en aktiv dialog om projektets framdrift för att minimera störningarna.

Projektet startade hösten 2016 och har alltså genomförts med etappvis inflyttning. Efter godkänd slutbesiktning hösten 2017 lämnade vi över de sista ytorna till en mycket nöjd kund, med lovord från besiktningsmannen och en lika nöjd hyresgäst.

Kund Castellum AB
Område Gamlestan
Projektstart  2016
Färdigställande 2017

Fler projekt

Ett nytt gym på Tuve torg

Ett nytt gym på Tuve torg

Vi är mycket glada att på nytt fått förtroende av Göteborgslokaler att utföra ett projekt. Denna gång i Tuve. Inne i en äldre fastighet, precis intill Tuve Torg, utförs just nu en ombyggnation. Fastigheten som fungerat som kontor och läkarmottagning ska nu byggas om...

Lekstorpsskolan

Lekstorpsskolan

Om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo På uppdrag av Lerums kommun har vi genomfört en om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo och därmed utökat skolans kapacitet från 330 elever till 500 elever. Det strategiska partneringprojektet inleddes med en...

Ett hus med rum för kultur

Ett hus med rum för kultur

Tillsammans med GöteborgLokaler, Projektpunkten och White arkitekter har Vestia färdigställt Selma Lagerlöfs Center, ett speciellt hus i Backa som är fyllt av kultur! I byggnaden huserar personal från Norra Hisingens stadsdelsförvaltning tillsammans med bland annat...

Hotel Riverton

Hotel Riverton

Renovering lyfter Hotel Riverton i Göteborg mot nya höjder. 30 nya hotellrum, ett antal penthouse-sviter och ett helt nytt SPA med gym är några delar som den pågående förvandlingen innebär.  Hotellet kommer att vara i full drift och därför utförs ombyggnationen i...