Fjällbo Park

Tillsammans med Egnahemsbolaget kommer vi att bygga cirka 90 bostadsrätter fördelat på 5 tre- och fyravåningshus i Fjällbo park i stadsdelen Utby. Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan. Byggstart beräknas till 2020 och inflyttning planeras till tredje kvartalet 2021.

Lägenheterna är fördelade på 5 stycken tre- och fyravånings flerbostadshus som alla ligger vid foten av Fjällboberget i en grönskande parkmiljö. Området som består av 17 byggnader gränsar till Fjällbo ängar och omgärdas av sammanhängande grönområden och flera närliggande stråk, naturstigar och inte mindre än 180 klättringsleder.
”Vi är glada över att bygga bostadsrätter tillsammans med Vestia i det fantastiskt natursköna Fjällbo park.

Vestia har lång erfarenhet av partneringprojekt och vi inleder nu kalkylarbete för att sedan övergå i produktion. Vi räknar med att vi tar första spadtag i början av 2020 och beräknar ha klart för inflyttning det tredje kvartalet 2021”.

Anette Johansson

Upphandlingsansvarig, Egnahemsbolaget

”För detta projekt sökte vi en entreprenör med erfarenhet av väl genomförda partneringprojekt, som tidigare medverkat och bidragit i de tidiga skedena av ett byggprojekt och som har förmågan att skapa nöjda kunder.

Vestia utsågs som den mest lämpade entreprenören utefter dessa kriterier och jag ser fram emot vårt samarbete”

Maria Henriksson

Byggchef, Egnahemsbolaget