Fyrklövern – ett partneringprogram med agilt arbetssätt

dec 20, 2019

Knappt en månad har gått sedan vi startade vårt arbete tillsammans med Lokalförvaltningen för detta strategiska partneringprogram som också innehåller ett agilt utvecklingsprojekt.

Projektteamet har redan kartlagt traditionella rutiner och arbetssätt för projektering, diskuterat erfarenheter och arbetar just nu vidare med att utveckla och utmana varandra utifrån agila principer och värden. Till vår hjälp har vi en agil coach, Eric Landén från Knowit, som i många år arbetat med agil vägledning.

Workshop fyrklövern
Tack vare programmet med flera projekt kan vi tillsammans utveckla och våga testa nya verktyg och arbetssätt, ihop med vår samarbetspartner CMB:s agila grupp. Jag hoppas att utvecklingsprojektet kan bidra till byggbranschens utveckling.
Tillsammans med Vestias erfarenhet av partneringprojekt, Erik Landéns agila expertis och Lokalförvaltningens kompetens, erfarenhet och intresse för förändring har vi rätt förutsättningar för att lyckas.
Lina Lundquist

Projektledare agil utveckling, Lokalförvaltningen

Projekten

I programmet ingår nybyggnation av totalt sex förskolor på olika platser runt om i Göteborg. Först ut är Rörmyrens förskola i Kungsladugård och Kanngjutaregatans förskola i Utby. Fram till slutet av januari pågår upphandling av underentreprenörer och projektörer och därefter startar projekteringen den 6 februari.

Vi ser stora möjligheter med att arbeta agilt. Både för utveckling av arbetssätt och för byggbranschen i stort. Just nu ser jag fram emot att projektgruppen kompletteras med fler härliga individer som är intresserade och nyfikna på ett agilt samarbete.

Peter Törnquist

Projekteringsledare, Vestia Construction Group AB

Två personer skriver på avtal

Avtalssignering

Den 27 november skrevs upphandlingsdokumenten under av Lokalförvaltningens ombud Lina Cavallin och Vestias ombud Christian Wieland.

Workshop med projektteamet

Workshop med projektteamet

18 december genomfördes en partneringworkshop där gemensamma mål formades, vilket är en av flera viktiga förutsättningarna för ett högpresterande team.