Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden  

I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1918-1920 och renoveringen har gjorts varsamt för att återskapa och bibehålla de ursprungliga kvalitéerna.

Uppdraget har i första delprojektet omfattat utvändig renovering med ny tilläggsisolering, fasadputs och nya fönster samt invändig lokalanpassning av 4 500 kvm. Vestia fortsätter partneringsamarbetet med Castellum och anpassar ytterligare 3 200 kvm för en ny hyresgäst i samma byggnad.

Ombyggnationen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver av Swedish Green Building Council. För hyresgästerna innebär detta en hälsosam arbetsmiljö med sunda material, effektiv energianvändning och ett stort flöde av naturligt dagsljus.

  • Byggstart: januari 2021
  • Färdigställande: juli 2022
  • Lokalanpassning: 4 500 kvm + 3 200 kvm
  • Beställare: Castellum
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Illustrationer: Castellum

Fler projekt

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...

Förskolor i Program Fyrklövern

Förskolor i Program Fyrklövern

Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg! Det är visionen för Program Fyrklövern, ett strategiskt partneringprojekt mellan Vestia Construction Group och Lokalförvaltningen, Göteborg stad. Program Fyrklövern omfattar nybyggnation av sex förskolor i...

SEEL – nytt forskningscentrum för eltransporter

SEEL – nytt forskningscentrum för eltransporter

Testbädd för el- och laddfordon  En 15 000 kvm stor anläggning med en kontorsdel och en laboratoriedel där näringsliv, forskning och samhällsaktörer kan dela kunskapsutveckling inom elektromobilitet. På Gateway Säve, strax utanför Göteborg bygger Vestia Construction...

Silverkällan, skola och äldreboende i Sandarna

Silverkällan, skola och äldreboende i Sandarna

Grundskola och äldreboende i samma byggnad På Fixfabrikens gamla tomt i Sandarna, Göteborg, bygger Vestia Construction Group en ny grundskola och ett nytt äldreboende. Projektet genomförs i partnering på uppdrag av fastighetsförvaltaren Hemsö. Den unika utformningen...