Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden  

I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1918-1920 och renoveringen har gjorts varsamt för att återskapa och bibehålla de ursprungliga kvalitéerna.

Uppdraget har i första delprojektet omfattat utvändig renovering med ny tilläggsisolering, fasadputs och nya fönster samt invändig lokalanpassning av 4 500 kvm. Vestia fortsätter partneringsamarbetet med Castellum och anpassar ytterligare 3 200 kvm för en ny hyresgäst i samma byggnad.

Ombyggnationen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver av Swedish Green Building Council. För hyresgästerna innebär detta en hälsosam arbetsmiljö med sunda material, effektiv energianvändning och ett stort flöde av naturligt dagsljus.

  • Byggstart: januari 2021
  • Färdigställande: juli 2022
  • Lokalanpassning: 4 500 kvm + 3 200 kvm
  • Beställare: Castellum
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Illustrationer: Castellum

Fler projekt

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Renovering och ombyggnation av äldreboende  Alldeles intill Sankt Jörgens park i Hisings Backa genomför Vestia Construction Group en komplex ombyggnation av ett äldreboendet/gruppboende som till stora delar har totalrenoverats med kvarboende hyresgäster. Uppdraget...

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...