Vi trivs i Femman-huset

Hyresgästanpassningar i Nordstan

Ett av Vestia Construction Groups längsta samarbeten är uppdragen för Hufvudstaden i fastigheten Femman i Nordstan. Här har Vestia utfört löpande anpassningar av lokaler för Hufvudstadens olika hyresgäster sedan 2010.

Hyresgästerna i huset är mycket känsliga för störningar och vi lägger mycket tid på att informera om kommande arbeten för att öka förståelsen för de byggarbeten som måste genomföras. Störande arbeten planeras in efter samråd med berörda hyresgäster och t.ex. rivning och håltagning sker ofta utanför ordinarie arbetstid.

Vestias uppdrag för Hufvudstaden genomförs i samverkan. Det innebär att parterna tillsätter en gemensam projektorganisation som tillsammans arbetar mot gemensamma mål och med en gemensam budget. Samverkan, som också kallas partnering, är ett arbetssätt som passar Vestia väldigt bra.

”Att genom öppenhet, delaktighet och flexibilitet gemensamt lösa uppgiften med projektets bästa i fokus, kännetecknar oss som företag”, säger Vestias VD Christian Wieland.

”Samverkan handlar om att skapa team så att vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och leverantörer hittar synergier i projektets olika delar – alltid med slutresultatet och slutkund i fokus.”

  • Projektstart: 2010
  • Pågående projekt: fönsterbyte, hyresgästanpassningar
  • Beställare: Hufvudstaden
  • Miljöklassning: Green Building

Bilder: Hufvudstaden och Vestia

Fastigheten Femman i Nordstan
Flygvy över fastigheten Femman
Hyresgästanpassning i Nordstan
Platschef och arbetsledare förbereder köksmontering

Fler projekt

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Renovering och ombyggnation av äldreboende  Alldeles intill Sankt Jörgens park i Hisings Backa genomför Vestia Construction Group en komplex ombyggnation av ett äldreboendet/gruppboende som till stora delar har totalrenoverats med kvarboende hyresgäster. Uppdraget...

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...