Vi trivs i Femman-huset

Huvudbild

Hyresgästanpassningar i Nordstan

Ett av Vestia Construction Groups längsta samarbeten är uppdragen för Hufvudstaden i fastigheten Femman i Nordstan. Här har Vestia utfört löpande anpassningar av lokaler för Hufvudstadens olika hyresgäster sedan 2010.

Hyresgästerna i huset är mycket känsliga för störningar och vi lägger mycket tid på att informera om kommande arbeten för att öka förståelsen för de byggarbeten som måste genomföras. Störande arbeten planeras in efter samråd med berörda hyresgäster och t.ex. rivning och håltagning sker ofta utanför ordinarie arbetstid.

Vestias uppdrag för Hufvudstaden genomförs i samverkan. Det innebär att parterna tillsätter en gemensam projektorganisation som tillsammans arbetar mot gemensamma mål och med en gemensam budget. Samverkan, som också kallas partnering, är ett arbetssätt som passar Vestia väldigt bra.

”Att genom öppenhet, delaktighet och flexibilitet gemensamt lösa uppgiften med projektets bästa i fokus, kännetecknar oss som företag”, säger Vestias VD Christian Wieland.

”Samverkan handlar om att skapa team så att vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och leverantörer hittar synergier i projektets olika delar – alltid med slutresultatet och slutkund i fokus.”

  • Projektstart: 2010
  • Pågående projekt: fönsterbyte, hyresgästanpassningar
  • Beställare: Hufvudstaden
  • Miljöklassning: Green Building

Bilder: Hufvudstaden och Vestia

Fastigheten Femman i Nordstan
Flygvy över fastigheten Femman
Hyresgästanpassning i Nordstan
Fasaden
Platschef och arbetsledare förbereder köksmontering

Fler projekt

Almåsskolan i Program Lyftet

Almåsskolan i Program Lyftet

Ombyggnad för nya mötesplatser  Under hösten 2022 inleds den omfattande om- och tillbyggnaden av Hus C på Almåsskolan i Lindome. Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet, Vestia Constructions Groups och Mölndals stads stora partneringprojekt där åtta...

Parkhus 4

Parkhus 4

Nytt kvarter i Pedagogen Park  I den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal (området runt det som tidigare var Göteborgs Universitets lokaler för lärarutbildningen) bygger vi kontorskvarteret Parkhus 4. Kvarteret består av tre sammanlänkade huskroppar på 18...

Utställningshall för Maskino

Utställningshall för Maskino

Ny utställningshall, verkstad och kontor vid Ramberget  Vid foten av Ramberget, intill Lundbyleden bygger Vestia en ny utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB. Markarbetena inleddes vintern 2021/2022 och anläggningen invigs 29 september 2022. Projektet...

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...