Lärling under gymnasietiden ger goda chanser till jobb

jan 26, 2022

Lärling bygger gradäng på Silverkällan

Vestia Construction Group har ett samarbete med Bygg- och anläggningsprogrammet på Krokslättsgymnasiet i Mölndal sedan höstterminen 2021. På Krokslätt finns många yrkesprogram att välja på och alla har APL – arbetsplatsförlagt lärande, som en stor del av undervisningen. Se utbudet på Krokslättsgymnasiets hemsida.

Som lärling på Bygg och anläggning praktiserar eleverna på en eller flera arbetsplatser minst halva sin studietid. De lär sig om byggprocessen, nybyggnad och renovering av hus och markanläggningar på plats på ett pågående bygge.

Ali Haidari går första året på Bygg och anläggning och gör sin APL på Silverkällan. Silverkällan är ett partneringprojekt mellan Vestia och Hemsö fastighet. Här ska en grundskola F-6 för närmare 400 elever kombineras med ett äldreboende med 100 platser. Läs mer om det unika projektet här.

Ali är på bygget tre dagar i veckan och lär sig hantverket av Vestias snickare Christian Sandgren och Eric Rhodin. Just nu bygger de en gradäng för läktaren i Silverkällans idrottshall. Christofer Borg, även han snickare på Vestia, undervisar eleverna på skolan och berättar att Ali kommer att få prova på moment som exempelvis gipsning, regling, håltagning och skyddsjobb som att sätta räcken, under sina fortsatta praktikperioder.

”Samarbetet med Vestia innebär en stark trygghets- och kvalitetsfaktor för eleverna, eftersom Vestia garanterar både praktikplatser och utbildade handledare. Lärlingarna lägger så stor del av sin gymnasietid ute i verkliga arbetslivet, då är det skönt att veta att man kommer praktisera på ett seriöst företag, som har nöjda kunder och medarbetare som trivs.”

Kjell Hemmingsson

Rektor, Krokslättsgymnasiets bygg- och anläggningsprogram

”Samarbetet mellan Krokslätt och Vestia är en guldchans både för oss och lärlingarna. Hållbarhet är en central fråga för oss och att satsa på ungdomar tillsammans med Krokslättsgymnaiset och Mölndals stad är en självklarhet. Målsättningen är att anställa eleverna när de är klara med utbildningen.”

Christian Wieland

VD, Vestia Construction Group

Utbildningen leder till både yrkesexamen och högskolebehörighet.

Ali Haudari bygger gradäng på Silverkällan
Ali Haidari, elev. Erik Rhodin och Christian Sandgren, snickare Vestia. Robin Eriksson, arbetsledare vestia

Ali Haidari, elev på Bygg- och anläggning på Krokslättsgymnsiet bygger gradäng under överinseende av Christian Sandgren.

Robin Eriksson tittar in i Silverkällans idrottshall för att se hur det går för Ali Haidiri, Eric Rhodin och Christian Sandgren.