Lekstorpsskolan

I ett strategiskt partneringavtal med Lerums kommun utvecklar vi Lekstorpsskolan

På Aggetorpsvägen 2 i Gråbo pågår skolans ny- och ombyggnation för att möjliggöra kapacitet för fler elever – från 330 elever till 500 elever.
Utbyggnaden av Lekstorpsskolan kommer innebära att en ny byggnad, kallad hus H, kommer att uppföras i det sydvästra hörnet av tomten, mot Monvägen. De befintliga byggnaderna kommer därefter att byggas om i olika etapper för att klara nya krav och förutsättningar.

Redan i oktober började byggarbetet med att flytta multiarenan på skolområdet och under det första kvartalet pågår markarbeten för Hus H. Mer om projektet kan du läsa om på kommunens hemsida som du når via länken: www.lerum.se.

17 januari

togs det första spadtaget!