Möt en av våra medarbetare

Thea Wänni

– Det bästa är att vi alltid löser problemen som ett team. Det är fantastiskt roligt att jobba mot en gemensam målbild och sedan se det färdiga resultatet.

Thea Wänni, arbetsledare
Vestia Construction Group AB

ARBETSLEDARE 

Hej Thea! Hur ser rollen som arbetsledare ut för dig?

Samordning och dialog

Vad har du för bakgrund, hur bli man arbetsledare?

Vad är roligast med rollen som arbetsledare?

Vilka är utmaningarna i rollen?

Hur ser du på framtiden?

Läs mer om…