Möt en av våra medarbetare

Hudallah Ahmad

– Det är roligt att träffa nya människor, att ta del av deras presentationer och vad de tycker är viktigt i projektet och sedan göra en analys inför upphandlingen. 

Hudallah Ahmad, projektingenjör
Vestia Construction Group AB

PROJEKTINGENJÖR 

Hej Hudallah! Vad gör en projektingenjör om dagarna?

Hur bli man projektingenjör, vad har du för bakgrund?

Vad är roligast på jobbet?

Hur ser du på utvecklingen framåt, din egen och Vestias?

Läs mer om…