Möt en av våra medarbetare

Carl Holmén

– Det är bra att Vestia har egna snickare. Vi känner stort ansvar och engagemang för projekten och det tror jag höjer kvaliteten på slutresultatet. 

Carl Holmén, snickare och skyddsombud

SNICKARE 

Hej Carl! Hur ser din yrkesroll som snickare på Vestia ut?

Vad har du för bakgrund?

Vad är roligast i ditt jobb?

Är det bra att Vestia har egna snickare?

Hur ser du på utvecklingen framåt för dig själv och för Vestia?

Är det något du vill förmedla till kollegor och andra i branschen?

Läs mer om…