Nu bygger vi Teknikens Hus i Kungsbacka

apr 18, 2017

Vi är mycket glada över att ha utsetts till den ekonomisk mest fördelaktiga entreprenören för projekt Teknikens hus! Uppdraget sker i samarbetsformen samverkan och tillsammans med Kungsbacka kommun utvecklar vi en fastighet som de senaste åren använts som pålfabrik.

Teknikens hus kommer att bli lokaler för kommunens fyra tekniska förvaltningar för att skapa ett effektivare verksamhetsutövande och samutnyttjande av lokalfunktioner som idag är spridda över kommunen.

Fas 1 har precis inletts och innebär att vi kommer projektera fram handlingar för projektet och fastställa tidplan samt budget.

Vi är mycket glada över att ha utsetts till den ekonomisk mest fördelaktiga entreprenören för projekt Teknikens hus! Uppdraget sker i samarbetsformen samverkan och tillsammans med Kungsbacka kommun utvecklar vi en fastighet som de senaste åren använts som pålfabrik.

Teknikens hus kommer att bli lokaler för kommunens fyra tekniska förvaltningar för att skapa ett effektivare verksamhetsutövande och samutnyttjande av lokalfunktioner som idag är spridda över kommunen.

Fas 1 har precis inletts och innebär att vi kommer projektera fram handlingar för projektet och fastställa tidplan samt budget.