Nu ska 738 pålar ner i marken

jun 15, 2021

I våras startade vi samarbetet med Castellum för projekt SEEL och nu är även kontraktet som möjliggör byggstart signerat av båda parter. Entreprenadkostnaden är på ca 200 mkr exklusive tillkommande kostnader för verksamhetsspecifika installationer.

Projektet avser en byggnation av Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon och anläggningen kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats. Byggnaden består av sammanlagt ca 15 000 kvadratmeter – en laboratoriedel och en kontorsdel.

SEEL Säve

SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory och ägs tillsammans av RISE och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten ska vara en arena för forskning och utveckling som kan användas av både industri, akademi och forskningsinstitut. Genom etableringen på Säve stärks svensk fordonsindustris konkurrenskraft och snabbar på omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Syftet med SEEL är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.

”Det känns riktigt roligt att Vestia är en del av detta spännande projekt som kommer driva utvecklingen för framtidens elektrifierade transporter. Vi inledde produktionen i augusti 2021 med pålningsarbeten. Sammanlagt skulle 738 pålar eller 15 500 löpmeter pålar ner i marken”.

Tobias Söderberg

platschef, Vestia Construction Group AB

”Vi är mycket stolta över att få förnyat förtroende av Castellum genom att bli utsedda som totalentreprenör för projektet SEEL. Det är ett viktigt profilprojekt för alla inblandade parter och även för staden Göteborg. Därför känns det mycket spännande att få med på resan att utveckla en fastighet som ska bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor”.

Christian Wieland

VD, Vestia Construction Group AB