Parkhus 4

Huvudbild

Nytt kvarter i Pedagogen Park  

I den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal (området runt det som tidigare var Göteborgs Universitets lokaler för lärarutbildningen) bygger vi kontorskvarteret Parkhus 4. Kvarteret består av tre sammanlänkade huskroppar på 18 200 kvm, varav cirka 12 000 kvm blir kontor. Kontorsytorna är flexibla och kan anpassas efter lokalbehov på mellan 300 och 1700 kvm. Vi flyttar själva in på sjätte våningen med 1 100 kvm till förfogande när huset står klart hösten 2024.

I gatuplanet utvecklas ytor för handel som bidrar till att göra Pedagogen Park till en blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service. Totalt kommer den nya stadsdelen bestå av 20 kvarter och på sikt finns planer på att bygga en förskola och ett äldreboende i området.

På situationsplanen är Parkhus 4 markerat med orange. Längst ner på planen. Mölndals stad och Aspelin Ramm förvaltar hälften var av tomtmarken i Pedagogen Park.

Vår ambition är att fortsätta att växa och det kan vi göra i Pedagogen Park på ett bra och för oss flexibelt sätt. Vi gillar verkligen området och flyttar in i en stadsdel där det redan idag finns ett spännande kluster av företag som vi hoppas kunna arbeta tillsammans med i framtiden.

Samtidigt finns det bra möjligheter till rekreation och friluftsliv i de intilliggande Änggårdsbergen där Pedagogen Park också har en egen idrottshall och snart även en egen anläggning för padel.

Christian Wieland

vd, Vestia Construction Group

Parkhus 4 blir BREEAM-SE EXCELLENT certifierad. Det innebär att byggnaden byggs med så liten miljöpåverkan som möjligt. BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och världens mest använda. BREEAM-SE används för befintliga och nybyggda kommersiella byggnader.

  • Byggstart: maj 2022
  • Inflyttning: hösten 2024
  • Yta:18 200 kvm
  • Beställare; Aspelin Ramm
  • Arkitekt: Arkitektbyrån Design

Bilder: Aspelin Ramm

 

Planskiss över stadsdelen Pedagogen Park
Parkhus 4 kontorsinteriör

Fler projekt

Almåsskolan i Program Lyftet

Almåsskolan i Program Lyftet

Ombyggnad för nya mötesplatser  Under hösten 2022 inleds den omfattande om- och tillbyggnaden av Hus C på Almåsskolan i Lindome. Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet, Vestia Constructions Groups och Mölndals stads stora partneringprojekt där åtta...

Utställningshall för Maskino

Utställningshall för Maskino

Ny utställningshall, verkstad och kontor vid Ramberget  Vid foten av Ramberget, intill Lundbyleden bygger Vestia en ny utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB. Markarbetena inleddes vintern 2021/2022 och anläggningen invigs 29 september 2022. Projektet...

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....