Förskolor i Program Fyrklövern

Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg! 

Det är visionen för Program Fyrklövern, ett strategiskt partneringprojekt mellan Vestia Construction Group och Lokalförvaltningen, Göteborg stad. Program Fyrklövern omfattar nybyggnation av sex förskolor i Göteborg. Först färdigställda var Rörmyren 9 i Högsbo och Kanngjutaregatan 1 i Utby. Där har barngrupperna varit i gång sedan i sommaren 2021.

Rörmyren 9 har sex avdelningar i två plan med plats för ca 120 barn. Gården består till stora delar av naturmark och har en förskolegård med lekmaterial närmast huset och på framsidan. Det var en utmaning att utveckla den branta slänten bakom skolan till säker mark för barnen. Resultatet blev en väldigt spännande yta för barnen att leka på.

Kanngjutaregatan 1 går 114 barn när alla är på plats. Barnen är indelade i smågrupper, där de äldre barnen har sin hemvist på plan två och de yngre på plan ett. Skolan ligger vid foten av Fjällboberget i Utby och naturen är en del av barnens lärandemiljö.

Lokalförvaltningen har valt att satsa på egna tillagningskök i alla förskolor i Program Fyrklövern. Det gör byggnationen mer komplicerad men ger en väsentlig kvalitetshöjning för verksamheten.

 

  • Byggstart: juni 2020
  • Slutbesiktning: månadsskiftet juni/juli 2021
  • Start av verksamhet: HT 2021
  • Yta: ca 1 300 kvm per förskola

”Det intressanta med projekten Rörmyren 9 och Kanngjutaregatan 1 är det som komma skall – hur vi kan dra nytta av kunskaperna vi har fått och applicera dem på nästkommande projekt. Det är hela poängen med Program Fyrklövern – att förbättra produkten framåt med hjälp av de erfarenheter vi bygger upp tillsammans.”
Frans Nordström, projektledare Lokalförvaltningen, Göteborg stad

Nu pågår byggnationen av förskolorna Ostindiegatan 24 i Majorna och Kullegatan 4 i Krokslätt. Ostindiegatan hade byggstart första november 2021 och ska vara färdig till mars 2023. På Kullegatan satte man spaden i marken 15 november och förskolan ska slutbesiktigas i slutet av mars 2023.

Program Fyrklövern är ett angeläget projekt för både Vestia och Lokalförvaltningen. Strategisk partnering ger positiva synergieffekter för alla förskolorna i programmet. Lärdomar förs vidare mellan projekten och de ingående parterna blir mer samspelta, effektiva och snabba tillsammans. I och med partneringupplägget ges utrymme för mer långsiktigt hållbara lösningar som påverkar projektets totalekonomi positivt. Det ger mer samhällsnytta för pengarna.

Att utveckla inspirerande förskolor i Göteborg är en investering för framtiden.

Fler projekt

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Renovering och ombyggnation av äldreboende  Alldeles intill Sankt Jörgens park i Hisings Backa genomför Vestia Construction Group en komplex ombyggnation av ett äldreboendet/gruppboende som till stora delar har totalrenoverats med kvarboende hyresgäster. Uppdraget...

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...