Program Lyftet

Almåsskolan i Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  

Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en samarbetsform där alla ingående parter verkar för projektens bästa på ett strukturerat sätt.

Parallellt med att de första byggfaserna inleds fortsätter Lyftets samverkansparter med det övergripande programarbetet. Underlaget sammanställs till en stabil värdegrund, en gemensam målbild och detaljerad aktivitetsplan, något som sparar tid, ger ekonomiska vinster och positiva synergieffekter för alla projekten i programmet.

Lyftets vision
Värdegrund: Delad kunskap, tillit och engagemang. Varje dag!

Vestia och Mölndals stad har varit angelägna om att involvera representanter från skolverksamheten tidigt i projektet. Representanterna deltar i informationsmöten och workshops – den öppna kommunikationen i projektet bidrar till ökad förståelse för de olika parternas utmaningar och behov.

Högsta prioritet är att skolarbetet ska kunna pågå som vanligt under hela byggtiden och att slutresultatet blir ändamålsenliga lokaler för skolverksamheten.

Projektens storlek varierar och kan innebära nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Några av projekten är följande:

Fässberg hus H – ska byggas om till en modern och ändamålsenlig särskola. Det är ett första led i en samlokalisering av särskoleverksamheten i Mölndals stad till två geografiska platser enligt skolförvaltningens önskan – Fässbergsskolan och Katrinebergsskolan. Byggtid: nov 2021-maj 2022. Verksamheten börjar augusti 2022.

Hålstens förskola – nybyggnation av förskola med tolv avdelningar. Projektering pågår. Byggstart hösten 2022.

Västerbergsskolan – nybyggnation skola F-6 med tillhörande idrottshall. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart hösten 2022.

Bifrosts förskola – befintlig förskola ersätts av nybyggnation med 14 avdelningar. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart hösten 2022.

Almåsskolan hus C – om- och tillbyggnad av 4–9-skola. Systemhandlingsprojektering pågår, bygglov inskickat. Byggstart hösten 2022.

Streteredsskolan – särskoleverksamheten flyttar till Fässbergsskolan och lokalerna byggs om till skollokaler. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2023.

Östergårdsskolan – är idag en kombinerad förskola och skola F-1. Den byggs om till renodlad förskola med 14 avdelningar. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2023.

Rävekärrsskolan – är idag en kombinerad förskola och skola. Nybyggnation av skollokaler F-6, inklusive idrottshall. Förstudie/detaljplan pågår. Byggstart 2025.

Målad utsmyckning på skolgården

Bild: Mölndals Stad

Fler projekt

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Renovering och ombyggnation av äldreboende  Alldeles intill Sankt Jörgens park i Hisings Backa genomför Vestia Construction Group en komplex ombyggnation av ett äldreboendet/gruppboende som till stora delar har totalrenoverats med kvarboende hyresgäster. Uppdraget...

Gamlestadsvägen 18

Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden  I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden...