Vi trivs på Göteborg Landvetter Airport

Antalet resenärer ökar varje år och om 15 till 20 år beräknas cirka 14 000 personer att arbeta på flygplatsen. Därför måste flygplatsen växa i takt med detta och vi är med och bygger framtidens flygplats. 

Under det första kvartalet 2017 startade vi vårt samarbete och idag har vi hunnit färdigställa två projekt och har flera igång. Det första projektet handlades upp under namnet ”Got Sorteringsfickor, etapp 1” och avsåg en stor förändring av ytorna vid Inrikes säkerhetskontroll. Restaurangen Café Haga och intilliggande kiosk flyttades och en ny restaurang på 260 m2 uppfördes i flygplatsen tidigare konferenslokaler. 

Idag lyder den nya restaurangen under namnet Käk-In, som är öppen för alla men som används flitigast av dem som arbetar på flygplatsen.

 

EU-toppar, bjälklagsmontering och timing

För att skapa ytterligare yta att växa på innebar nästa etapp att ett nytt bjälklag i anslutning till Inrikes säkerhetskontroll skulle skapas samt en större hyresgästanpassning, som påverkades av det nya entresolplanet, skulle genomföras.

Detta arbete utförde vi med stor hänsyn till pågående verksamhet på flygplatsen och under ett utmanande tidsschema för att bl.a. möjliggöra mottagandet av deltagare till EU-toppmötet som skulle besöka Göteborg.  Detta spännande montage, tog vi tillfället i akt att filma – så ta gärna en titt på ”snabbversionen” av när bjälklaget monteras.

 

Samverkanspartner med nöjda hyresgäster

I slutet av mars kommer vi att ha omlokaliserat ytterligare en hyresgäst som då kan börja använda sitt nya kontor och pausrum på 280 m2. Parallellt med detta utför vi också större åtgärder för resenärernas bagagehantering så att fler flöden kan skapas från det att du checkar in din väska till att den lastas ombord på planet.

Under 2017 blev vi också utvalda till ramavtalspartner i samverkan för ”Mindre entreprenader” på flygplatsen. Just nu arbetar vi med Jetpaks befintliga kontor som behöver ändras med anledning av flygplatsens nya hotell. I februari startade projektet och vi river en ca 160 m2 stor byggnad på mycket kort tid samt bygger om- och till ett kontor och lager på ett antal hundra kvadratmetrar.

Dessutom har vi nyligen startat arbetet med 500–600 omklädningsrum på en yta av 900 m2. I denna etapp hanterar vi en stor logistikutmaning då denna etapp påverkar en stor del av flygplatsens verksamhet och framförallt dem som behöver använda omklädningsrummen.  Bland annat ska ett stort nytt ”hål” i ankomsthallen tas upp och mycket känsliga installationer och tunga arbeten ska genomföras.

Att vara leverantör till Landvetter är verkligen en spännande uppgift och våra medarbetare, som nu genomfört ett antal projekt på flygplatsen, vet vad som krävs och är väl insatta i Swedavias krav och rutiner.

 

Vi har stort fokus på arbetsmiljön för Swedavias personal. Våra arbeten är ibland högljudda och betyder en del obekväma arbetstider för att behålla driften på flygplatsen som alltid är vårt viktigaste mål precis som säkerheten för skyddsobjektet. Det krävs att vi har stort fokus på nödutrymningar och dess tillgänglighet då vi arbetar i hjärtat av flygplatsen.

Fredrik Trauelsen, platschef Vestia

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige
Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter
- Läs mer här!