Nu har huset tagit form!

I Kungsbacka, alldeles intill Hede outlet, uppför vi just nu ett stationshus tillsammans med kommunen och utsedda samverkansentreprenörer.  Stationsbyggnaden kommer att innehålla kioskbutik, toaletter och framförallt en trygg och välkomnande innemiljö för resenärer.

Det nya stationshuset kommer bli en knutpunkt för området som är under stark utveckling.  Det häftiga gestaltningsförslaget har tagits fram av Abako arkitekter med en glasfasad mot väster, söder och norr.

Den generösa användningen av glas är en förutsättning för att resenärerna ska kunna se tåget eller bussen och kunna vänta så länge som möjligt inne i  byggnaden. Glasfasaden skapar också trygghet då den ger inblick-utblick och därigenom bättre social kontroll.

Glasfasaden monteras på en stålstomme. och materialvalen för byggnaden är väl genomtänkta – både för att vara slitstarka men också för att ge byggnaden rätt uttryck. Betonggolv i ljusare kulör, tåligt trä och vegetationstak är några exempel på hur byggnaden kommer gestalta sig.

Huset kommer att bestå av två etagevåningar och byggs med möjligheter till flexibel användning i framtiden. Mer om projektet och vad som händer i området kan du läsa om på kommunens hemsida: Klicka här

Byggstart:  dec 2017
Färdigställande: dec 2018
Yta:  1 000 m2
Kund: Kungsbacka kommun

Vad händer just nu:

Vecka 24–28

Innan semestern fortsätter vi med kompletteringsarbeten. Det är framförallt invändiga arbeten som står i fokus. Vi bygger gipsväggar för de framtida toaletterna, utför installationer för el, rör och ventilation och brand isolerar stålet i taket! Saker som kanske inte syns men som är väldigt viktigt för en väl fungerande byggnad.

 

Vecka 28–32

Under semestern kommer det att pågå en del snickeriarbete, läggas en och annan naturstensplatta och betonggolvet kommer att behandlas för att kunna hålla sig fint i många år för oss resenärer.

Visste du att:

Det är nästan 30 år sedan Hede station invigdes och hade cirka 200 påstigande resenärer per dag.

Nu rör sig cirka 2 700 resenärer till och från tåget varje dag. En siffra som förväntas öka kraftigt de kommande åren.

Man har skapat fler parkeringsplatser på järnvägens östra sida än vad man har tagit bort inför byggprojektet som ligger på den västra sidan.

Pålningsarbetet är färdigt och  totalt slogs 5,5 kilometer pålar ner i marken!

Det gick åt ca 126 kubik betong för att gjuta plattan till nedre vänthallen, övre vänthallen samt några av de platsgjutna väggarna.

Hitta till oss – Hede stationshus ligger i Hede – en stadsdel i norra delen av Kungsbacka

Se filmen från först spadtaget!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige
Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter
- Läs mer här!

FÖLJ OSS PÅ

et|social_linkedin|

LinkedIn