Hyresgästanpassningar i Nordstan

I Femmanhuset i Nordstan har Vestia funnit på plats sedan 2010. Där utför vi hyresgästanpassningar med Hufvudstaden som beställare.

Hyresgästerna i huset är mycket känsliga för störningar och vi lägger mycket tid på att informera om kommande arbeten för att öka förståelsen för de byggarbeten som måste genomföras. Störande arbeten planeras in efter samråd med berörda hyresgäster och t.ex. rivning och håltagning sker ofta utanför ordinarie arbetstid.

Byggstart: 2010 –
Färdigställande: pågående
Kund: Hufvudstaden
Vestia är en pålitlig entreprenör som både är leveranssäker och professionell i sina åtaganden för oss. Dess personal visar stor hänsyn gentemot våra hyresgäster och respekterar Hufvudstadens högt ställda krav i samband med lokalanpassningar eller andra arbeten inom fastighetsbeståndet.
Johan Landgren

Projektledare, Hufvudstaden AB

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige

Org. nr. 556380-7279

Så här hanterar vi dina personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

FÖLJ OSS PÅ

et|social_linkedin|

LinkedIn