Teknikens hus – kontor, lager och verkstad

I Inlag i Kungsbacka  utvecklar vi tillsammans med kommunen en fastighet som fått namnet Teknikens hus.

Under många år har byggnaden brukats som pålfabrik men framöver ska kommunens fyra olika förvaltningar utgå från fastigheten.

Teknikens hus kommer att bestå av kontor, verkstad, kall- och varmförråd samt personalutrymmen.

Byggstart: 2017
Färdigställande: mars 2019
Yta: 10 400 m2 BTA
Kund: Kungsbacka kommun

 

Just nu pågår:

April- Maj
Efter ett tidsmässigt krävande arbete med att ta ut miljöfarligt material och stärka marken pågår just nu gjutning av betongplattorna samt asfaltering av kall-lagret.

Januari -Mars
Rivning pågick för att ta undan rester från byggnadens tidigare användningsområde – pålfabriken.
Bland annat togs tidigare nu oanvändbara funktioner bort. Det är efter man lagt en god grund och gjort dessa förberedande arbetena som produktionen av de nya lokalerna kommer att påbörjas.

2017
avlutas en intensiv utredning hur projektets på bästa sätt ska forma sig efter verksamhetens behov och beslutad budget

Lyft med hjälp av helikopter.

I förra veckan lyfte vi upp takpappen med hjälp av helikopter. Klicka på Facebook-ikonen nedan för att se klippet som Kungsbacka kommun sände live.

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige
Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter  - Läs mer här!

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Org. nr. 556380-7279

Hantering av personuppgifter
- Läs mer här!

FÖLJ OSS PÅ

et|social_linkedin|

LinkedIn