Ett nytt gym på Tuve torg

Nya lokaler åt Nordic Wellness

Vi är mycket glada att på nytt fått förtroende av Göteborgslokaler att utföra ett projekt. Denna gång i Tuve.

Inne i en äldre fastighet, precis intill Tuve Torg, utförs just nu en ombyggnation. Fastigheten som fungerat som kontor och läkarmottagning ska nu byggas om till ett gym och under maj kommer Nordic Wellness att flytta in i lokalerna.

Projektnamn: Tuve Torg

Vad: Ombyggnadtion i älde fastighet på Tuve torg

Beställare: Göteborgslokaler

SE fler av våra projekt

Testbädd för el- och laddfordon
Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center
Löpande anpassningar för Hufvudstadens olika hyresgäster