SEEL – nytt forskningscentrum för eltransporter

Testbädd för el- och laddfordon  

En 15 000 kvm stor anläggning med en kontorsdel och en laboratoriedel där näringsliv, forskning och samhällsaktörer kan dela kunskapsutveckling inom elektromobilitet. På Gateway Säve, strax utanför Göteborg bygger Vestia Construction Group Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon på uppdrag av markägaren Castellum.

Projektet genomförs i partnering, en samverkansform där kompetens och erfarenhet från alla projektdeltagare tas tillvara. Vestia och Castellum har gjort flera komplicerade projekt tillsammans tidigare, se exempelvis Arcams kontors- och tillverkningsfastighet i Mölnlycke företagspark.

SEEL, som står för Swedish Electric Transport Laboratory drivs gemensamt av RISE och Chalmers Tekniska Högskola. Genom etableringen i Säve, stärks den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft och snabbar på omställningen till ett fossilfritt samhälle.

SEEL etablerar även anläggningar i Borås och Nykvarn.

  • Byggstart: sep 2021
  • Driftstart: våren 2023
  • Yta: 15 000 kvm
  • Beställare: Castellum
  • Ägare: RISE och Chalmers

Bilder: Arkitekt Nils Andréasson

Fler projekt

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Renovering och ombyggnation av äldreboende  Alldeles intill Sankt Jörgens park i Hisings Backa genomför Vestia Construction Group en komplex ombyggnation av ett äldreboendet/gruppboende som till stora delar har totalrenoverats med kvarboende hyresgäster. Uppdraget...

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...