SEEL – nytt forskningscentrum för eltransporter

Testbädd för el- och laddfordon  

En 15 000 kvm stor anläggning med en kontorsdel och en laboratoriedel där näringsliv, forskning och samhällsaktörer kan dela kunskapsutveckling inom elektromobilitet. På Gateway Säve, strax utanför Göteborg bygger Vestia Construction Group Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon på uppdrag av markägaren Castellum.

Projektet genomförs i partnering, en samverkansform där kompetens och erfarenhet från alla projektdeltagare tas tillvara. Vestia och Castellum har gjort flera komplicerade projekt tillsammans tidigare, se exempelvis Arcams kontors- och tillverkningsfastighet i Mölnlycke företagspark.

SEEL, som står för Swedish Electric Transport Laboratory drivs gemensamt av RISE och Chalmers Tekniska Högskola. Genom etableringen i Säve, stärks den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft och snabbar på omställningen till ett fossilfritt samhälle.

SEEL etablerar även anläggningar i Borås och Nykvarn.

  • Byggstart: sep 2021
  • Driftstart: våren 2023
  • Yta: 15 000 kvm
  • Beställare: Castellum
  • Ägare: RISE och Chalmers

Bilder: Arkitekt Nils Andréasson

Fler projekt

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...

Gamlestadsvägen 18

Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden  I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden...

Förskolor i Program Fyrklövern

Förskolor i Program Fyrklövern

Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg! Det är visionen för Program Fyrklövern, ett strategiskt partneringprojekt mellan Vestia Construction Group och Lokalförvaltningen, Göteborg stad. Program Fyrklövern omfattar nybyggnation av sex förskolor i...

Silverkällan, skola och äldreboende i Sandarna

Silverkällan, skola och äldreboende i Sandarna

Grundskola och äldreboende i samma byggnad På Fixfabrikens gamla tomt i Sandarna, Göteborg, bygger Vestia Construction Group en ny grundskola och ett nytt äldreboende. Projektet genomförs i partnering på uppdrag av fastighetsförvaltaren Hemsö. Den unika utformningen...