Silverkällan, skola och äldreboende i Sandarna

Grundskola och äldreboende i samma byggnad 

På Fixfabrikens gamla tomt i Sandarna, Göteborg, bygger Vestia Construction Group en ny grundskola och ett nytt äldreboende. Projektet genomförs i partnering på uppdrag av fastighetsförvaltaren Hemsö. Den unika utformningen med äldreboende och skola i en och samma byggnad väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.

Skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser.

  • Byggstart: juni 2020
  • Inflyttning: VT 2023
  • Yta: 15 000 kvm BTA, 8 våningar
  • Beställare: Hemsö
  • Hyresgäst: Göteborgs stad
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Bilder: What arkitektur

Fler projekt

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...

Gamlestadsvägen 18

Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden  I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden...

Förskolor i Program Fyrklövern

Förskolor i Program Fyrklövern

Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg! Det är visionen för Program Fyrklövern, ett strategiskt partneringprojekt mellan Vestia Construction Group och Lokalförvaltningen, Göteborg stad. Program Fyrklövern omfattar nybyggnation av sex förskolor i...

SEEL – nytt forskningscentrum för eltransporter

SEEL – nytt forskningscentrum för eltransporter

Testbädd för el- och laddfordon  En 15 000 kvm stor anläggning med en kontorsdel och en laboratoriedel där näringsliv, forskning och samhällsaktörer kan dela kunskapsutveckling inom elektromobilitet. På Gateway Säve, strax utanför Göteborg bygger Vestia Construction...