Slakthuset

Slakthusområdet i Gamlestaden

Slakthuset i Gamlestaden  

Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg.

Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra kommunala slakthus (Malmö var först). Kung Oscar II och landshövding Gustaf Lagerbring invigde anläggningen 1905, hypermodern för sin tid och ett enormt kliv framåt hygienmässigt.

Tegelfasader, välvda fönster, kyltorn och andra tidstypiska delar renoveras varsamt, samtidigt som hela området utvecklas för att möta dagens krav på lokaler för både verksamheter och besökare.

Läs mer om Higabs planer för Slakthusområdet.

Foto: Anders Nicander

Ny entre till kafferosteriet

Vestias projekt

Kafferäven – här bygger vi om delar av det gamla slakteriet till ett kafferosteri med butik. Vi har frilagt partier av de interiöra tegelväggarna och gjort tillägg med tydliga kopplingar till det tidiga 1900-talet. På andra sidan gården färdigställer vi en provsmakningslokal i utrymmen som delvis har varit ett kylrum. Som del i Higabs underhållsplan har vi fogat om tegelfasaderna och ersatt trasiga stenar. Delar av fasaden har murats om för att få mer ändamålsenlig fönsterplacering och vi har lagt till en ny entré. De publika delarna har tillgänglighetsanpassats.

Fasadrenovering – vi fortsätter att renovera fasaden på den del av Hus B (Kafferäven) som är outhyrd. Även Hus E i området ska fasadrenoveras.

Glasvägg i kafferosteriet
Fasadrenovering i Slakthusområdett
Banklokalerna byggs om till kontor
På vinden samsas ny ventilation med gamla takstolar

Hus 6 – i de pampiga lokalerna som en gång i tiden tillhörde Handelsbanken utvecklar vi moderna och flexibla kontorsytor med bevarade tidstypiska detaljer. Uppe på vinden samsas den moderna ventilationsanläggningen med de 120 år gamla takstolarna.

Spike Brewery i Slakthusområdet
Restaurang i anslutning till bryggeriet

Spike Brewery – ölbryggeriet färdigställdes i november 2021 och omfattar en industriell del med bryggeriutrustning, personal- och lagerutrymmen samt en restaurangdel.

Fler projekt

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Ombyggnation av Sankt Jörgen ÄBO

Renovering och ombyggnation av äldreboende  Alldeles intill Sankt Jörgens park i Hisings Backa genomför Vestia Construction Group en komplex ombyggnation av ett äldreboendet/gruppboende som till stora delar har totalrenoverats med kvarboende hyresgäster. Uppdraget...

Program Lyftet

Program Lyftet

Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad  Vestia Construction Group är totalentreprenör för Program Lyftet som omfattar åtta projekt, både förskolor och skolor/ utbildningslokaler i Mölndals stad. Vestia och Mölndals stad genomför programmet i strategisk partnering, en...

Gamlestadsvägen 18

Gamlestadsvägen 18

Balansen i Gamlestaden  I Gamlestaden byggs bostäder, service, handel och kontor. Här genomför Vestia Construction Group en exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning av Castellums kontorsfastighet Balansen på Gamlestadsvägen 18. Den ursprungliga byggnaden...