Strategisk partneringupphandling av Åby fritidscentrum

jun 7, 2018

I tisdags tecknades ett strategiskt partneringavtal mellan Mölndals stad och Vestia Construction Group AB. Tillsammans ska vi ta fram bästa möjliga beslutsunderlag för kommande investering av Åby Fritidscentrum. Området behöver moderniseras och rustas upp för att staden ska kunna erbjuda invånarna, främst barn och ungdomar, goda villkor för idrott och motion.

Åby fritidscentrum är Mölndals stads största idrottsområde och består av en mängd olika idrottsanläggningar. Området utformades till största delen på 1970-talet och flera av anläggningarna står nu inför behov att upprustas. Det innefattar bl.a. Åbybadet, isbana, ishall, kansli och friidrottsarenan. Samtidigt har befolkningstillväxten i staden, den stora tillströmningen av nya idrottsutövare samt förändrade former av motions- och idrottsutövande medfört behov av modernisering, inte bara av anläggningarna utan också, av hela området.

”- Vi på Vestia ser fram emot att tillsammans med Mölndals stad skapa ett modernt och spännande Åby fritidscentrum, som barn, ungdomar och vuxna ser som en självklar mötesplats där man kan umgås, träna och må bra!”

 

Christian Wieland, VD Vestia

 

Överträffande Mölndals stads förväntningar

Upphandlingen tilldelades Vestia Construction Group AB, som fick högst betyg vid utvärderingen som avsåg både ett skriftligt anbud och en muntlig presentation.

Satelitbild Åbybadet

” Befintlig verksamhet i anläggningarna ska så långt det är möjligt pågå under byggprocessen. Vi bedömer att projektering och genomförande med dessa förutsättningar är mycket komplicerat. Därför vill vi tillsammans med en partner driva såväl förstudiearbete, programarbete som projektering och genomförande.”

Magnus Stahre

Fastighetschef, Mölndals stad

”Vestias anbud kändes verkligen riktat direkt till Mölndals Stad. Vestias medarbetare har förstått vilka stora utmaningar som väntar och man har presenterat många kloka och goda idéer för hur vi tillsammans kan utveckla Åbyområdet. Svaren var mycket passande, tydligt beskrivna och arbetssättet överträffade Mölndal stads förväntningar. Anbudet visar på stor insikt och kommer i hög grad uppfylla ambitionen med det strategiska partneringavtalet.”

Thea Wedin

Projektchef, Mölndals stad