Utställningshall för Maskino

Huvudbild

Ny utställningshall, verkstad och kontor vid Ramberget  

Vid foten av Ramberget, intill Lundbyleden bygger Vestia en ny utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB. Markarbetena inleddes vintern 2021/2022 och anläggningen invigs 29 september 2022.

Projektet genomförs som totalentreprenad i partnering. Partnering är ett arbetssätt där entreprenören och byggherren samlar all den kompetens som behövs för att realisera ett projekt i ett och samma lag. Arbetet bedrivs med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt. Den ekonomiska redovisningen är transparent och parterna samverkar aktivt för att gemensamt utveckla projektet. Byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer har genom alla projektfaser fokus på att tillsammans ta fram de bästa lösningarna. Samarbetet baseras på förtroende och tillit. 

Ingemar Örn är arbetsledare på projektet som är hans första som anställd på Vestia, men han har lång erfarenhet som snickare och arbetsledare.

”Jag kom snabbt in både i rollen och i Vestias sätt att arbeta. Mina och Vestias värderingar stämmer väldigt väl överens – samarbete, stort engagemang och att man tar fullt ansvar för sin insats i projektet. Jag tycker också att det är värdefullt att man delar med sig av sina erfarenheter mellan projekten. Att man kan tipsa varandra om bra tillvägagångssätt och kanske undvika en del misstag. Den här erfarenhetsåterföringen har vi en metod för på Vestia, i digitala arbetsledarträffar som vi har en gång i kvartalet. Det är ett trevligt sätt att lära sina kollegor på också”.

Ingemar Örn

Arbetsledare, Vestia Construction Group AB

”Samarbetet med Vestia har fungerat jättebra, även om världsläget har påverkat projektet en del och orsakat förseningar och kostnadsökningar. Jag har i princip haft daglig kontakt med arbetsledaren Ingemar Örn och vi har snabbt löst frågor på plats på bygget. Det är oerhört värdefullt att ha en öppen och rak dialog i projektet.”

”Känslan nu när vi närmar oss färdigställande är väldigt positiv. Det är en fantastiskt fin och gedigen anläggning vi har skapat tillsammans.”

Thomas Wiberg

Filialchef försäljning, Maskino AB

  • Byggstart: vintern 2021/2022
  • Invigning: 29 september 2022
  • Yta: 600 kvm
  • Beställare: Maskino AB
  • Arkitekt: Liljewall

Bild: Liljewall

Fler projekt

Almåsskolan i Program Lyftet

Almåsskolan i Program Lyftet

Ombyggnad för nya mötesplatser  Under hösten 2022 inleds den omfattande om- och tillbyggnaden av Hus C på Almåsskolan i Lindome. Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet, Vestia Constructions Groups och Mölndals stads stora partneringprojekt där åtta...

Parkhus 4

Parkhus 4

Nytt kvarter i Pedagogen Park  I den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal (området runt det som tidigare var Göteborgs Universitets lokaler för lärarutbildningen) bygger vi kontorskvarteret Parkhus 4. Kvarteret består av tre sammanlänkade huskroppar på 18...

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden  Tillsammans med Higab AB och underentreprenörer har vi flera spännande projekt på gång i det gamla slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Målsättningen är att återskapa de ursprungliga kvalitéerna i det som en gång var Sveriges andra...

Fjällbo Park

Fjällbo Park

Bostadsrätter i Fjällbo Park  I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus i partnering med Egnahemsbolaget och underentreprenörer. Färdigställandet närmar sig, förbesiktningen sker direkt efter semestern. De första kunderna flyttar in den 8 september 2022....