Vestia-andan får stort genomslag i ny koncernstruktur

dec 16, 2021

Pressmeddelande 16 december 2021

Vestias huvudägare Ratos etablerar Svensk Samverkansentreprenad Aktiebolag (SSEA) Group med ambitionen att bli Sveriges ledande byggkoncern inom partnering- och samverkansentreprenader. Ratosbolagen Vestia Construction Group och HENTs svenska verksamhet kommer att ingå i koncernen.

”Ratos har en stark tro på partnering och samverkan som samarbetsform inom byggentreprenader. Vi vet att det ger nöjdare kunder, lägre totalkostnad för beställaren samt avsevärt färre meningsskiljaktigheter. Nu samlar vi Ratos byggverksamhet i Sverige i en gemensam koncern och skapar Sveriges ledande samverkansentreprenör i SSEA Group”

Christian Johansson Gebauer

President Business Areas Construction & Services, Ratos

”Genom att kombinera Vestias företagskultur och erfarenheter inom samverkan och partnering med HENT Sveriges erfarenhet inom stora komplexa projekt kommer vi skapa en stark och konkurrenskraftig aktör på den svenska byggmarknaden. Vi kommer att fortsätta våra framgångsrika samarbeten med bolagens befintliga kunder och samtidigt kunna stärka erbjudandet till nya kunder”

Christian Wieland

tillträdande VD & Koncernchef, SSEA Group

Vestia Construction Group har en ledande position inom partnering- och samverkansentreprenader i Göteborgsregionen och har de senaste tolv månaderna haft en omsättning på 891 MSEK med en EBITA-marginal om 5,1%. Ratos förvärvade 62% av aktierna i bolaget under våren 2021 och har sedan dess imponerats av bolagets förmåga att ha marknadens nöjdaste kunder i kombination med branschledande lönsamhet.

HENT Sverige har uppvisat en imponerande tillväxt sedan starten 2016 och är idag en etablerad aktör inom stora komplexa entreprenader med hela Sverige som arbetsområde. Bolaget har nyligen slutfört uppförandet av Sara Kulturhus i Skellefteå, som är ett av världens högsta trähus. HENT Sverige omsatte de senaste tolv månaderna 1 612 MSEK med en EBITA-marginal om 2%.

SSEA Group har ingått avtal med HENT AS om att förvärva 100% av aktierna i HENT Sverige AB. HENT AS framtida närvaro på den svenska marknaden kommer ske genom samarbeten med SSEA Group.

”Vi är mycket nöjda över att ha byggt upp en stark byggentreprenör i Sverige som nu placeras in i Ratos nya svenska byggkoncernen. HENT AS koncentrerar sin verksamhet till Norge samtidigt som vi och våra kunder fortsatt har tillgång till den svenska marknaden. Vi ser fram emot ett gott samarbete med vårt nya systerbolag SSEA Group”, säger Jan Jahren, VD & Koncernchef för HENT AS

Christian Wieland kommer, utöver sin nya roll som VD & Koncernchef för SSEA Group, att fortsätta som VD i Vestia. Jan Krepp, som idag är VD för Hent Sverige AB, kommer att fortsätta som VD för SSEA (idag Hent Sverige AB).

Etableringen av SSEA Group och förvärvet av Hent Sverige AB beräknas slutföras under december 2021. Koncernen kommer ligga inom Ratos affärsområde Construction & Services.

För ytterligare information:

Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services, Ratos
+46 8 700 17 00

Christian Wieland, tillträdande VD & Koncernchef SSEA Group
+46 706 54 09 30