Grundskola och äldreboende i Göteborg

aktuellt-silverkallan-featured

Grundskola och ett nytt äldreboende

Under året som gått har vi tillsammans med Hemsö, underentreprenörer, konsulter och hyresgästrepresentanter utvecklat ett nybyggnadsprojekt i ett område i Sandarna, som kallas för ”Fixfabriken”. Här kommer en ny grundskola och ett nytt äldreboende att husera från och med vårterminen 2023. Verksamheterna kommer att kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor och ett hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad.

Projektet genomförs i partnering där kompetens och erfarenhet från alla projektdeltagare tas tillvara. Skolan för de 400 eleverna är belägen på plan 1 – 3 i byggnaden som även inkluderar tillagningskök, idrottssal och garage. Äldreboendet med 100 boendeplatser, är beläget på plan 4 – 8 med utsikt över Göteborgs hamninlopp och grönskan i parken.

Den totala ytan uppgår till ca 15 000 kvm och byggnaden kommer att utföras med robusta material och beprövade tekniska lösningar.
Utformningen väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.

Spela videoklipp