Våra projekt

Om- och tillbyggnad i etapper
Minimerat avfall i ombyggnadsprojekt
Ett nytt landmärke i Lilla Bommen
Efterlängtad renovering av skola i Lillhagen
Välkommen nybyggnation av skola F-6
Norra Europas största förskola
Flexibla kontor med utsikt
Efterlängtad inomhushall
Ombyggnad för nya mötesplatser
Nytt kvarter i Pedagogen Park
Hållbara lärandemiljöer i Mölndals stad
Löpande anpassningar för Hufvudstadens olika hyresgäster
Modernisering av sport- och fritidsanläggningar

Färdigställda projekt

Femte och sista förskolan i program Fyrklövern.
Naturskönt läge i Krokslätt för ny förskola i Program Fyrklövern
Kombinerad grundskola F-6 och äldreboende
Ombyggnationen av Fässberg ingår i Program Lyftet.
En del av program Fyrklövern i Majorna
Utveckling av Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats
Testbädd för el- och laddfordon
Nybyggnation av badanläggning i partnering med Mölndals stad
I Fjällbo Park bygger vi fem flerbostadshus
Ett lamellhus, ett punkthus, ett nytt samarbete
Vi skapar en inspirerande plats för barnen i Göteborg!
Utställningshall, verkstad och kontor för Maskino AB
Exteriör renovering och interiör hyresgästanpassning
Renovering och ombyggnation av äldreboende
Om- och tillbyggnad av Lekstorpsskolan i Gråbo
Lekfull och trygg miljö i Högsbo
Naturen som lärandemiljö
Ombyggnadsprojekt med Swedavia
Renovering lyfter Hotel Riverton
Nya lokaler för Nordic Wellness
Färdigställande av Selma Lagerlöfs Center
Välplanerad tidplan och aktiv dialog
Ny fastighet åt Kungsbacka kommun
Nytt stationshus tillsammans med Kungsbacka kommun
Kontor och produktionslokaler i Sävelunds industriområde
Nytt stadsdelshus för Stadsdelsförvaltningen Centrum
Uppdaterade lokaler efter dagens krav