Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi har tillämpat de viktiga förändringarna gällande behandlingen av personuppgifter sedan den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), började gälla.

GDPR syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt och till att ge dig kontroll över dina personuppgifter. I samband med att GDPR börjar tillämpas har vi antagit en ny Integritetspolicy.
I denna hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår verksamhet och i andra situationer när du är i kontakt med oss.

Du hittar vår Integritetspolicy här!