Hållbarhet

En framtidssäker affär

Vårt hållbarhetsansvar

01. Miljömässigt ansvar

02. Socialt ansvar

03. Etiskt ansvar

04. Ekonomiskt ansvar

Väsentlighetsanalys

FN:s 17 globala mål är den mest ambitiösa
agendan för hållbar utveckling som världens
länder någonsin antagit. Vi har identifierat
fem mål som är särskilt prioriterade för
Vestia.