ETT NYTT ALTERNATIV

Vestia består idag av mycket starkt team – skickliga yrkesmedarbetare och erfarna produktionsresurser som tidigare genomfört projekt upp till 800 MSEK. Vår organisation har lång erfarenhet av stora projekt i Göteborgs innerstad, både bostäder och kommersiella byggnader.

BYGGENTREPRENADER, BYGGSERVICE OCH PROJEKTUTVECKLING

Bygg- och entreprenadverksamheten är vår största verksamhetsgren, där vi känner oss mycket starka och konkurrenskraftiga.
Vi arbetar nära vår kund och hjälper till med alla typer av byggprojekt där vi erbjuder ett erfaret och starkt team av platschefer, inköpare och yrkesarbetare, m.fl.  Läs gärna mer om våra projekt här!

För att ge bästa möjliga service till dig som kund har vi en speciell avdelning som är specialiserad på mindre entreprenader. Vi utför underhållsarbeten, reparationsarbeten och ombyggnadsarbeten upp till ca 10 MSEK. Du får en personlig service och hjälp genom hela byggprocessen.

Parallellt med entreprenad och byggservice arbetar vi med projektutveckling. Dels i egen regi, dels i samarbete med andra fastighetsbolag och investerare. Vi utvecklar och förädlar både bostäder och kommersiella lokaler. Med lång branscherfarenhet och ett brett nätverk har vi alltid nya intressanta projekt på gång.  Vill du veta mer eller kanske har en intressant idé, kontakta oss gärna! Under fliken ”Kontakt” finner du  våra kontaktuppgifter.

VÅR HISTORIK

Vestia Construction Group AB startades 1989 under namnet Mibe Byggnads AB. Bolaget startades av Mikael Tholin som fortfarande är verksam i koncernen och dessutom ledamot i styrelsen för Vestia. Mibe var ett framgångsrikt byggföretag i de lite mindre byggprojekten har alltid varit noga med att ha egna anställda yrkesarbetare för att säkerställa kvaliteten i projekten. Under åren skapades en nära och långsiktig relation till många partners och underentreprenörer. 

År 2016 köptes bolaget upp av Vestia Group AB och bytte då även namn till Vestia Construction Group AB. Ambitionen växte och ett stort antal nya medarbetare värvades, bland annat bolagets nuvarande VD – Christian Wieland. I citatet nedan kan du ta del av hans summering av 2017. 

 Inom Vestia Group AB ingår även FastLogik AB, som utvecklar och förädlar egna fastigheter och markområden, både vad gäller bostäder och för kommersiellt bruk. Vi  har på kort tid skapat det starkaste teamet inom byggbranschen, speciellt när det gäller stora och komplicerade projekt och fortsätter att ta nya marknadsandelar! 

Mikael Tholin som grundande Mibe bygnads AB, numera Vestia Construction Group AB, 1989

Visste du att vårt namn är hämtat från den romerska mytologin?

Vesta var eldens och den husliga härdens gudinna vars eld aldrig fick slockna. Vesta förknippades både med eldstaden och de lågor som utgjorde talismaner i templen. Dessa lågor var den eviga elden som vårdades och vaktades av kyska prästinnor – Vestalerna. 

Elden syns i Vestias logotyp och symboliserar att vi är här för att stanna.

Om 2017

I slutet av 2016 genomfördes en större förändring av verksamheten i det dåvarande Mibe Byggnads AB. Vi flyttade in i nya lokaler på Kråketorpsgatan, bolaget bytte namn till Vestia Construction Group AB och arbetet med rekrytering av våra framtida nyckelpersoner inleddes. Strategin hos våra huvudägare var att satsa ordentligt för att bygga upp en organisation som både kunde bevara den tidigare så framgångsrika serviceverksamheten samt att även kunna vara redo för genomförandet av större projekt i centrala lägen.

Under 2017 har vi gått från sex anställda tjänstemän upp till nuvarande 38. Den attraktionskraften vågar jag påstå är unik i vår bransch där många företag slåss om duktiga medarbetare. Vi har även utökat antalet egna yrkesarbetare med målet att inom kort ha dubblat antalet sedan slutet av 2016.

I marknaden har vi blivit mycket väl emottagna av våra kunder, både befintliga och nya. I många fall har vi inlett samarbeten i tidiga skeden där vi är med och utformar projektet tillsammans med våra kunder och övriga samarbetspartners. Jag är särskilt stolt över att flera av Göteborgs största och mest etablerade beställare har anlitat Vestia i sina samverkansprojekt. Jag tänker då bl.a. på Castellum, Vasakronan, Hufvudstaden och Swedavia.

Bolagets omsättning har fyrdubblats och orderböckerna är välfyllda när vi går in i 2018.  Sammantaget är jag mycket stolt över förtroendet vi fått av våra kunder och jag ser fram emot många nya och spännande projekt tillsammans under 2018.  

Christian Wieland

VD, Vestia Construction Group AB

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige

Org. nr. 556380-7279

Så här hanterar vi dina personuppgifter  - Läs mer här!

 

FÖLJ OSS PÅ

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

FÖLJ OSS PÅ

LinkedIn