STYRKAN I VESTIA

Vestia Construction Group är ett byggentreprenadföretag med stark tillväxt i Storgöteborg med kranskommuner. Vi kombinerar det lilla företagets nyfikenhet, flexibilitet och närhet till kund med storbolagets kompetens, erfarenhet och leverans.

Vår största styrka är våra medarbetare och genom var och ens individuella utveckling växer vi och stärks som företag.

LEVER UPP TILL KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR

Vi investerar i långa och ömsesidigt givande relationer med våra kunder och samarbetspartners. Det resulterar i ett av branschens högsta Nöjd Kund Index – vi har ett genomsnitt på NKI 95 i tidiga skeden och NKI 97 i byggskedet.

I våra projektuppföljningar mäter vi även i vilken utsträckning kunden vill fortsätta samarbeta med oss – Lojal Kund Index. Där är genomsnittet LKI 98 i tidiga skeden och LKI 99 i byggskedet – ett kvitto på att vi förstår våra kunders prioriteringar och lever upp till deras förväntningar!

 

FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSSTRUKTUR

Vestia Construction Group ingår sedan årsskiftet 2021/2022, i  byggkoncernen Svensk Samverkansentreprenad Aktiebolag – SSEA Group, tillsammans med SSEA. SSEA Group ingår i bolagsgruppen Ratos affärsområde Construction & Services. Ratos äger 62% av Vestias aktier, resterande andel ägs av Vestias medarbetare.

”Genom att kombinera Vestias företagskultur och erfarenheter inom samverkan och partnering med SSEAs erfarenhet inom stora komplexa projekt kommer vi skapa en stark och konkurrenskraftig aktör på den svenska byggmarknaden. Vi kommer att fortsätta våra framgångsrika samarbeten med bolagens befintliga kunder och samtidigt kunna stärka erbjudandet till nya kunder” säger Christian Wieland, tillträdande VD & Koncernchef, SSEA Group.

Läs mer

SAMVERKAN FÖR PROJEKTETS BÄSTA

Alla våra pågående projekt är partneringprojekt. Partnering och samverkan är två ord som beskriver en strukturerad samarbetsform som vi på Vestia Construction Group har stor erfarenhet av – och trivs väldigt bra i.

I partneringprojekt samarbetar alla nyckelaktörer för projektets bästa i en öppen dialog och transparent arbetsmiljö. Beställare, entreprenör, arkitekt och övriga konsulter samverkar som en gemensam organisation mot gemensamma mål och en gemensam budget.

 

Exempel på partnering: Program Lyftet

[image_hotspot_parent image=”https://vestia.se/wp-content/uploads/interaktiv-karta.jpg” disabled_on=”on|on|on” _builder_version=”3.23.3″ max_width=”47%” max_width_tablet=”100%” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” disabled=”on” _i=”0″ _address=”0.7.0.0″ theme_builder_area=”post_content” /]