ETT NYTT ALTERNATIV

Vestia består idag av mycket starkt team – skickliga yrkesmedarbetare och erfarna produktionsresurser som tidigare genomfört projekt upp till 800 MSEK. Vår organisation har lång erfarenhet av stora projekt i Göteborgs innerstad, både bostäder och kommersiella byggnader.

Inom Vestia gruppen ingår ett fastighetsförvaltande bolag med ett eget kapital överstigande 200 MSEK. Stor erfarenhet av projektutveckling och fastighetsförvaltning finns inom bolaget, som har utvecklat och förädlat egna fastigheter och markområden i över 25 år,  framförallt inom Göteborgs innerstad.

BYGGENTREPRENADER, BYGGSERVICE OCH PROJEKTUTVECKLING

Bygg- och entreprenadverksamheten är vår största verksamhetsgren, där vi känner oss mycket starka och konkurrenskraftiga. Vi arbetar med kommersiella projekt och bostäder. Vi kan erbjuda ett erfaret och starkt team av platschefer, inköpare och yrkesarbetare, m.fl. Vestia samarbetar med ett stort antal underleverantörer och konsulter vilket ger en stabilitet i projekten.

Vi arbetar nära vår kund och hjälper till med alla typer av byggprojekt, inget projekt är för litet. För att ge bästa möjliga service till dig som kund har vi en speciell avdelning som är specialiserad på mindre entreprenader. Vi utför underhållsarbeten, reparationsarbeten och ombyggnadsarbeten upp till ca 10 MSEK. Du får en personlig service och hjälp genom hela byggprocessen.

Parallellt med entreprenad och byggservice arbetar vi med projektutveckling. Dels i egen regi, dels i samarbete med andra fastighetsbolag och investerare. Vi utvecklar och förädlar både bostäder och kommersiella lokaler. Med lång branscherfarenhet och ett brett nätverk har vi alltid nya intressanta projekt på gång. 

Vill du veta mer eller kanske har en intressant idé, kontakta oss gärna! Under fliken ”Kontakt” finner du  våra kontaktuppgifter.

 

2017 – ETT FRAMGÅNGSRIKT KALENDERÅR

Mölndal 2018-02-08

I slutet av 2016 genomfördes en större förändring av verksamheten i det dåvarande Mibe Byggnads AB. Vi flyttade in i nya lokaler på Kråketorpsgatan, bolaget bytte namn till Vestia Construction Group AB och arbetet med rekrytering av våra framtida nyckelpersoner inleddes. Strategin hos våra huvudägare var att satsa ordentligt för att bygga upp en organisation som både kunde bevara den tidigare så framgångsrika serviceverksamheten samt att även kunna vara redo för genomförandet av större projekt i centrala lägen.

Under 2017 har vi gått från sex anställda tjänstemän upp till nuvarande 38. Den attraktionskraften vågar jag påstå är unik i vår bransch där många företag slåss om duktiga medarbetare. Vi har även utökat antalet egna yrkesarbetare med målet att inom kort ha dubblat antalet sedan slutet av 2016.

I marknaden har vi blivit mycket väl emottagna av våra kunder, både befintliga och nya. I många fall har vi inlett samarbeten i tidiga skeden där vi är med och utformar projektet tillsammans med våra kunder och övriga samarbetspartners. Jag är särskilt stolt över att flera av Göteborgs största och mest etablerade beställare har anlitat Vestia i sina samverkansprojekt. Jag tänker då bl.a. på Castellum, Vasakronan, Hufvudstaden och Swedavia.

Bolagets omsättning har fyrdubblats och orderböckerna är välfyllda när vi går in i 2018. Bolagets expansion kommer att fortsätta, om än i en något lägre takt än under 2017. Ekonomiskt redovisade vi ett positivt resultat vid bokslutet i juni 2017 och prognosen för 2017/2018 ser ljus ut.

Sammantaget är jag mycket stolt över förtroendet vi fått av våra kunder och jag ser fram emot många nya och spännande projekt tillsammans under 2018.

Mölndal 2018-02-08

Christian Wieland
VD, Vestia Construction Group AB

Jag är särskilt stolt över att flera av Göteborgs största och mest etablerade beställare har anlitat Vestia i sina samverkansprojekt. Jag tänker då bl.a. på Castellum, Vasakronan, Hufvudstaden och Swedavia.

Christian Wieland

VD, Vestia Construction Group AB

VÅR HISTORIK

Vestia Construction Group AB startades 1989 och hette då Mibe Byggnads AB. Bolaget startades av Mikael Tholin som fortfarande är verksam i koncernen och dessutom ledamot i styrelsen för Vestia.

Mibe Byggnads AB var ett mycket framgångsrikt byggföretag i de lite mindre byggprojekten och har under åren skapat en nära och långsiktig relation till många partners och underentreprenörer. Mibe har även alltid varit noga med att ha egna anställda yrkesarbetare för att säkerställa kvaliteten i projekten.

År 2016 köptes bolaget upp av Vestia Group AB och bytte då även namn till Vestia Construction Group AB. Ambitionen växte och ett stort antal nya medarbetare värvades. Vi  skapade på kort tid det starkaste teamet inom byggbranschen, speciellt när det gäller stora och komplicerade projekt.

Inom Vestia Group AB ingår även FastLogik AB, som utvecklar och förädlar egna fastigheter och markområden, både vad gäller bostäder och för kommersiellt bruk. Vestia har växlat upp och är redo för att ta nya marknadsandelar!

VÅRT NAMN 

Namnet Vestia är hämtat från den romerska mytologin där Vesta var eldens och den husliga härdens gudinna vars eld aldrig fick slockna. Vesta förknippades både med eldstaden och de lågor som utgjorde talismaner i templen. Dessa lågor var den eviga elden som vårdades och vaktades av kyska prästinnor – Vestalerna.

Elden syns i Vestias logotyp och symboliserar att vi är här för att stanna.

Selma Kv C2 och C3

Content Here

Landvetter flygplats

Content Here

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

HUVUDKONTOR
Kråketorpsgatan 20 | 431 53 Mölndal | Sverige

Org. nr. 556380-7279

Så här hanterar vi dina personuppgifter  - Läs mer här!

 

FÖLJ OSS PÅ

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor: Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

VESTIA CONSTRUCTION GROUP AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 20
431 53 Mölndal
Sverige

Tel: 031-746 44 30
E-post: info@vestia.se

Org. nr. 556380-7279

FÖLJ OSS PÅ

LinkedIn