ETT NYTT ALTERNATIV

Vestia består idag av mycket starkt team – skickliga yrkesmedarbetare och erfarna produktionsresurser som tidigare genomfört projekt upp till 800 MSEK. Vår organisation har lång erfarenhet av stora projekt i Göteborgs innerstad, både bostäder och kommersiella byggnader.

BYGGENTREPRENADER & BYGGSERVICE

Bygg- och entreprenadverksamheten är vår största verksamhetsgren, där vi känner oss mycket starka och konkurrenskraftiga.
Vi arbetar nära vår kund och hjälper till med alla typer av byggprojekt där vi erbjuder ett erfaret och starkt team av platschefer, inköpare och yrkesarbetare, m.fl.  Läs gärna mer om våra projekt här!

För att ge bästa möjliga service till dig som kund har vi en speciell avdelning som är specialiserad på mindre entreprenader. Vi utför underhållsarbeten, reparationsarbeten och ombyggnadsarbeten upp till ca 10 MSEK. Du får en personlig service och hjälp genom hela byggprocessen.

NYA HUVUDÄGARE SEDAN MARS 2021

Den ledande bolagsgruppen Ratos förvärvar 63% av byggföretaget Vestia Construction Group (”Vestia”) som är verksamt på den expansiva Göteborgsmarknaden. Vestia har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 40% med en justerad EBITAmarginal om 6% under det senaste räkenskapsåret 2019/2020. Innevarande räkenskapsår beräknas Vestia omsätta ca 750 MSEK.

Läs mer

VÅR HISTORIK

Vestia Construction Group AB startades 1989 under namnet Mibe Byggnads AB. Bolaget startades av Mikael Tholin under namnet MIBE och var ett framgångsrikt byggföretag i de lite mindre byggprojekten och som alltid varit noga med att ha egna anställda yrkesarbetare för att säkerställa kvaliteten i projekten. Under åren skapades en nära och långsiktig relation till många partners och underentreprenörer. 

År 2016 köptes bolaget upp av Vestia Group AB och bytte då även namn till Vestia Construction Group AB. Ambitionen växte och ett stort antal nya medarbetare värvades. Vi har på kort tid skapat det starkaste teamet inom byggbranschen, speciellt när det gäller stora och komplicerade projekt och fortsätter att ta nya marknadsandelar!

[image_hotspot_parent image=”https://vestia.se/wp-content/uploads/interaktiv-karta.jpg” disabled_on=”on|on|on” _builder_version=”3.23.3″ max_width=”47%” max_width_tablet=”100%” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” disabled=”on” _i=”0″ _address=”0.8.0.0″ /]