Hede station

aktuellt-hede-station-featured

Nytt stationshus i Kungsbacka

I kungsbacka, alldeles intill hede outlet, ska vi tillsammans med kungsbacka kommun och utsedda samverkansentreprenörer uppföra ett nytt stationshus.

Idag består Hede station av en lång perrong med begränsade möjligheter till skydd för väder och vind för de nästan 1000 resenärerna som dagligen stiger på tåg och/eller buss vid stationen.

Det nya stationshuset kommer bli en knutpunkt för området som är under stark utveckling. Ett häftigt gestaltningsförslag har tagits fram av Abako arkitekter med glasfasad mot väster, söder och norr. Huset kommer bestå av två etagevåningar och byggas med möjligheter till flexibel användning i framtiden. Projekteringen är påbörjad och projektet ska vara klart till årsskiftet 2018/2019.

Illustration: Abako arkitekter