Hurra! Vi vann priset ”Profit Rocket of the Year

Ratos Summit 2023

Vinstraketen SSEA Group

På den årliga konferensen Ratos Summit delades fem priser ut till bolagen i Ratos-gruppen för att uppmärksamma insatser och ansträngningar som gjorts under 2022. 

I SSEA Group ökade vi vår förtjänst (EBITA*) med 64% under 2022 och var överlägsna vinnare i kategorin. De andra priserna som delades ut var ”Simplicity”, ”Speed in Execution”, ”Sustainability” och ”It’s all about people” (som Vestia vann förra året).

I sitt tal berättade vd Christian Wieland om hur vi aktivt arbetar med vår företagskultur i Vestia och SSEA.

– För oss står EBITA för Engagement, Behavior, Involvement, Tranceparency och Attitudes.

Syftet med Ratos Summit är att öka kunskapsspridningen mellan bolagen i gruppen, inspirera och dela goda exempel inom våra olika områden.

Från SSEA Group deltog (från vänster): Therese Håkansson, Richard Jakobsson, Stanley Rossäng, Ted Wingård, Christian Wieland, Christian Wivensson, Martin Ahlström och Petra Thornton. Alvaro Navia och Ghassan Khadim är inte i bild.

*EBITA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation