Invigning av SEEL på Gateway Säve

SEEL trycka på knappen

Samverkan i sin mest konkreta form

Fredag den 1 september invigdes SEEL Gateway Säve i Göteborg med pompa och ståt.

Ett härligt mingel, provkörning, rundvandring och gemensam lunch för 350 gäster. Många talare lyfte fram vikten av samverkan för att lyckas med ett så komplext och resurskrävande projekt som SEEL är. Bland andra Energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Samverkan är ett ord som det gått inflation i men det här är samverkan i sin minst flummiga form. SEEL gör samverkan konkret – med möjlighet till enormt stor påverkan när vi bryter vårt beroende av fossila bränslen och med full kraft bekämpar klimatförändringarna. Elektrifieringen av transportsektorn kommer att vara helt avgörande i det arbetet.

Vestia är glada och stolta att som totalentreprenör för den unika testbädden på Gateway Säve vara del i den här utvecklingen. På SEEL kan den senaste tekniken inom bland annat elektriska fordon och energilagring testas och utvecklas. I samverkan med Castellum har vi byggt en anläggning där varje detalj är optimerad för den kommande verksamheten. Henrik Svenningstorp, VD SEEL, nämnde de extrema utmaningarna vi haft under projektets genomförande, både pandemi och krig med skenande priser. Men hur vi trots detta lyckades hålla både budget och utsatt tidplan.

– Vilken fantastisk känsla att få vara en del av invigningen av SEEL, en anläggning som ligger i framkant när hela transportsektorn ställer om och förbereder sig för framtiden. Extra roligt var det att höra hur bred den här samverkan har varit. Ända från regeringsnivå och ut till vår platsledning och våra samarbetspartners. Samverkan har varit ledordet genom hela projektet och då blir resultatet något unikt. Jag vill särskilt tacka projektledningen från Castellum och SEEL som har bidragit till ett av Vestias mest lyckosamma projekt

  • Vad: forskningsanläggning för elektromobilitet, huvudkontor för SEEL

  • Storlek: 15 000 kvm

  • Beställare: Castellum

  • Ägare: SEEL som drivs gemensamt av Rise och Chalmers

  • Totalentreprenör: Vestia Construction Group

  • Byggstart: sep 2021

  • Invigning: sep 2023