Lekfullt och lummigt på Långströmsgatan

Långströmsgatan fasad

Godkänd slutbesiktning av förskola i Svartedalen

Nu är sista förskolan slutgodkänd i vårt partneringprogram tillsammans med Stadsfastigheter Göteborgs Stad. På Långströmsgatan 34D fick barn och vuxna en härlig miljö att vistas i, både utomhus och inomhus när verksamheten startade hösten 2023. Här finns plats för 100 barn i fem barngrupper fördelade på två våningsplan och 1400 kvm.

Långströmsgatans förskola är den femte förskolan i Program Fyrklövern en strategisk partnering där vi dragit nytta av erfarenheter och fått goda synergieffekter genom de tidigare förskolorna i programmet.

– Fördelarna med ett arbeta i strategisk partnering är framför allt kunskapsåterföringen mellan projekten. Vi som startade som femte projekt har fått många goda råd från de andra projektgrupperna och har exempelvis kunnat vara extra uppmärksamma på eventuella kritiska moment. En annan stor fördel har varit de gemensamma inköpen inom programmet, som har gett större volymer och därmed bättre priser.

Program Fyrklövern inleddes hösten 2019 och omfattar totalt fem förskolor i Göteborgs Stad. Alla skolorna har byggts med liknande gestaltning; en tvåvåningsbyggnad med sadeltak och träfasad. De har egna tillagningskök, sedumtak på återvinningshus och förråd samt solceller för elproduktion.

  • Rörmyren 9, Högsbo (invigd sommaren 2021)
  • Kanngjutaregatan 1, Utby (invigd sommaren 2021)
  • Kennedygatan 1, Majorna (invigd våren 2023)
  • Burås Kyrkbacke 3, Krokslätt (invigd våren 2023)
  • Långströmsgatan 34D (invigd hösten 2023)

Kennedygatan 1 har haft arbetsnamnet Ostindiegatan 12. För Burås Kyrkbacke 3 har arbetsnamnet varit Kullegatan 4.