Lekstorpskolan – ett strategiskt samarbete med Lerum kommun

Lekstorpsskolan i Gråbo

Utbyggnad av Lekstorpskolan

I takt med att antalet invånare växer behöver Lekstorpskolan byggas ut. Kommunen har fattat beslutet om att genomföra en ny- och ombyggnation av samtliga byggnader, vilka delvis omfattas av ett kulturhistoriska värde.

På Aggetorpsvägen i Gråbo ligger Lekstorpsskolan som idag är en F-9-skola. Skolverksamheten omfattas av 18 000 m² och är spridd över flera byggnader med olika behov av om- eller nybyggnation. Skolmiljön tillmäts ett dokumentvärde ur byggnads-, samhälls- och socialhistoriskt perspektiv där varje epok har lämnat tydliga spår efter sig. Den anses även ha ett identitetsvärde för invånarna i och kring Gråbo samhälle.

Skolan kommer att vara öppen precis som vanligt och för tillfället pågår det avslutande arbetet med projekteringen. För att kunna realisera projektet valde Lerum kommun Strategisk partnering.

– Tillsammans med Vestia kommer vi att utveckla Lekstorpskolan med fokus på kreativitet, hållbarhet och inflytande. Ett strategiskt samarbete ger oss möjligheten att utveckla och dra lärdomar av respektive projekt för att överföra till nästa med avseende på tid, funktion, ekonomi, utformning och teknik. Jag är mycket nöjd med valet av Vestia som entreprenör och ser fram mot ett gott samarbete.