Nu ska 738 pålar ner i marken

aktuellt-seel-save-featured

en arena för forskning och utveckling

SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory och ägs tillsammans av RISE och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten ska vara en arena för forskning och utveckling som kan användas av både industri, akademi och forskningsinstitut. Genom etableringen på Säve stärks svensk fordonsindustris konkurrenskraft och snabbar på omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Syftet med SEEL är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.