Nyckelöverlämning på SEEL

Nyckelöverlämning SEEL

15 000 kvm testlabb och kontor är slutgodkänt

På fredagen överlämnade Vestia och Castellum officiellt nyckeln till SEEL, Gateway Säve. Efter en intensiv och framgångsrik byggprocess är den 15 000 kvm stora anläggningen färdigställd, besiktigad och godkänd.

Med tal, symbolisk nyckel, bubblor och god mat samlades SEEL, Vestia och Castellum i fastighetens huvudentré med efterföljande rundvandring i det toppmoderna labbet.

SEEL i Säve är en av Europas största, öppna forskningsanläggningar för elektromobilitet och drivs gemensamt av Chalmers och RISE. Här kan näringsliv, forskning och samhällsaktörer dela kunskapsutveckling och gemensamt accelerera utvecklingen av en fossilfri hållbar transportsektor.

– Det som är unikt för det här projektet är det öppna samarbetet som har präglat processen från start till mål. Alla inblandade parter har från dag ett, på riktigt arbetat tillsammans med en gemensam målbild utan särintressen.

– Jag kan bara skriva under på ett enastående samarbete. Vi har inte alltid varit överens och det har inte alltid varit lätt. Men allt har skett med respekt och med de bästa intentioner, alla medverkande har känt en enorm stolthet för sin leverans. Genom att dela visionen om en hållbar framtid har vi tillsammans tagit ett viktigt steg mot att forma en grönare och mer hållbar värld.