Nytt bostadsprojekt i Kinna

Kinnaström Krook och Tjäder

Tre flerbostadshus för hållbar livsstil

Tillsammans med Marks Bostad har vi fått uppdraget att bygga tre flerbostadshus med 81 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, i centrala Kinna. Sammanlagt är det närmare 8 000 kvm BTA. Vi ska genomföra projektet i partnering med målsättningen att skapa en hållbar livsstil, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Miljö och hållbarhet genomsyrar projektet, materialvalen ska i så stor utsträckning som möjligt vara beständiga, förnybara, återvinningsbara och giftfria för en god hälsa och inomhusmiljö.

Vi ser fram emot ett givande samarbete!

Bilden är från arkitekttävlingen 2020 som Krook & Tjäder vann.