Så här kan det nya Åbybadet se ut

aktuellt-abybadet-interior-featured

Nytt badhus beräknas stå klart vid årsskiftet 2022/2023

Mölndals stads nya badhus beräknas stå klart vid årsskiftet 2022/2023. Projektteamet har fram till idag arbetat fram utformning samt kostnad utifrån nyckeltal, vilken beräknas till 480 miljoner kronor. Under våren fortsätter arbetet med att ta fram en riktkostnadskalkyl på de projekterade handlingarna, vilket kommer att ge en mer exakt kostnad. Den 17 juni väntas kommunfullmäktige ta ett igångsättningsbeslut samt beslut om riktkostnadskalkyl.
3 februari öppnade Lilla Åbybadet som fungerar som en tillfällig badanläggning nu när det gamla badhuset ska rivas.

Lilla Åbybadet är öppet under byggtiden

Utifrån sett kanske bad inte är det första man kommer att tänka på när man passerar badhusets ”fasad” som är och ser ut som ett stort tält.

På en yta av 1000 m² ryms två bassänger. En på 25 x 16 meter med ett djup på 1,2 – 1,8 meter. Den andra bassängen mäter 12,5 x 6 meter och har ett djup på 0,8 meter och används som undervisningsbassäng.

Strategisk partnering för hela Åby Arenastad

Under mitten av 2018 valdes Vestia ut som totalentreprenör för programmet, som omfattar den nya badanläggningen och flera andra projekt inom Åby Arenastad.

I mars startar rivningen av badhuset och under våren kommer vi tillsammans med Mölndals stad och utsedda projektörer, konsulter och partneringentreprenörer ta fram enklare skisser och kostnadsuppskattningar för de övriga projekten; bandybanan, kansli- och omklädningslokaler.

–Att jobba tillsammans i en samverkansform innebär att vi kan dra nytta av varandras kompetenser men också snabbt ställa om vid förändrade förutsättningar i projekten.