Vestia-andan får stort genomslag i ny koncernstruktur

Åby badhus arenastad byggs

Pressmeddelande 16 december 2021

Vestias huvudägare Ratos etablerar Svensk Samverkansentreprenad Aktiebolag (SSEA) Group med ambitionen att bli Sveriges ledande byggkoncern inom partnering- och samverkansentreprenader. Ratosbolagen Vestia Construction Group och HENTs svenska verksamhet kommer att ingå i koncernen.
Vestias huvudägare Ratos etablerar Svensk Samverkansentreprenad Aktiebolag (SSEA) Group med ambitionen att bli Sveriges ledande byggkoncern inom partnering- och samverkansentreprenader. Ratosbolagen Vestia Construction Group och HENTs svenska verksamhet kommer att ingå i koncernen.

Vestia Construction Group har en ledande position inom partnering- och samverkansentreprenader i Göteborgsregionen och har de senaste tolv månaderna haft en omsättning på 891 MSEK med en EBITA-marginal om 5,1%. Ratos förvärvade 62% av aktierna i bolaget under våren 2021 och har sedan dess imponerats av bolagets förmåga att ha marknadens nöjdaste kunder i kombination med branschledande lönsamhet.

HENT Sverige har uppvisat en imponerande tillväxt sedan starten 2016 och är idag en etablerad aktör inom stora komplexa entreprenader med hela Sverige som arbetsområde. Bolaget har nyligen slutfört uppförandet av Sara Kulturhus i Skellefteå, som är ett av världens högsta trähus. HENT Sverige omsatte de senaste tolv månaderna 1 612 MSEK med en EBITA-marginal om 2%.

SSEA Group har ingått avtal med HENT AS om att förvärva 100% av aktierna i HENT Sverige AB. HENT AS framtida närvaro på den svenska marknaden kommer ske genom samarbeten med SSEA Group.

– Vi är mycket nöjda över att ha byggt upp en stark byggentreprenör i Sverige som nu placeras in i Ratos nya svenska byggkoncernen. HENT AS koncentrerar sin verksamhet till Norge samtidigt som vi och våra kunder fortsatt har tillgång till den svenska marknaden. Vi ser fram emot ett gott samarbete med vårt nya systerbolag SSEA Group.