Ytterbyskolan – vi vann uppdraget!

Ytterbyskolan med situationsplan

Viktigt partneringprojekt med Kungälvs kommun

Nu är avtalet för nya Ytterbyskolan signerat och klart. Vestia vann uppdraget att i partnering med Kungälvs kommun renovera, bygga om och bygga till Ytterbyskolan i centrala Ytterby. Därmed får skolan inkluderande, effektiva lokaler som är anpassade för modern undervisning. Fokus ligger på tillgänglighet, säkerhet och NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Med ett växande invånarantal i kommunen behövs även ökat antal kvadratmeter. Projektet omfattar cirka 11 000 kvm med en investeringsbudget på 250 MSEK.

Ytterbyskolans äldsta del stod klar 1952 och sedan dess har skolan byggts till i omgångar, den senaste tillbyggnaden gjordes i början av 90-talet. Utöver undervisningslokaler finns fritids, idrottssal, skolmatsal med kök och lokaler för administration. Idag har skolan 600 elever i årskurs 7–9. När om- och tillbyggnaden är färdigställd har Ytterbyskolan plats för 720 elever. Det nya köket har kapacitet för 2000 portioner och kommer att leverera till utomstående.

Projekteringsarbetet inleds efter sommaren och produktionen startar successivt under hösten. Lagom till årsskiftet 2025/2026 ska allt vara klart. Vestia har stor erfarenhet av partnering i skolprojekt där verksamheten pågår under byggnationen. Personal och elever på Ytterbyskolan kan känna sig trygga med att alla kommer göra sitt yttersta för att störa så lite som möjligt. Renoveringen och ombyggnaden kommer att ske etappvis. Berörda klasser flyttas temporärt till modulbyggnader på skolområdet.

– Det är fantastiskt roligt att få möjligheten att utveckla Ytterbyskolan tillsammans med Kungälvs kommun. Även om Göteborg med omnejd är hemmamarknad för oss så är detta en ny beställare. Stora, komplexa skolprojekt, om- och tillbyggnad med pågående verksamhet är något som alla i Vestiateamet har gedigen erfarenhet av. Vi ser verkligen fram emot att kroka arm med Kungälvs kommuns kompetenta gäng. Tillsammans ska vi leverera en hållbar undervisningsmiljö med sikte på framtiden.

  • Byggherre: Kungälvs kommun
  • Totalentreprenör: Vestia Construction Group
  • Storlek: 11 000 kvm BTA
  • Projekttid: juni 2023 – dec 2025