Grundskola och äldreboende i Göteborg

jun 12, 2020

Under året som gått har vi tillsammans med Hemsö, underentreprenörer, konsulter och hyresgästrepresentanter utvecklat ett nybyggnadsprojekt i ett område i Sandarna, som kallas för ”Fixfabriken”. Här kommer en ny grundskola och ett nytt äldreboende att husera från och med vårterminen 2023. Verksamheterna kommer att kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor och ett hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad.

Projektet genomförs i partnering där kompetens och erfarenhet från alla projektdeltagare tas tillvara. Skolan för de 400 eleverna är belägen på plan 1 – 3 i byggnaden som även inkluderar tillagningskök, idrottssal och garage. Äldreboendet med 100 boendeplatser, är beläget på plan 4 – 8 med utsikt över Göteborgs hamninlopp och grönskan i parken.

Silverkällan utifrån
Den totala ytan uppgår till ca 15 000 kvm och byggnaden kommer att utföras med robusta material och beprövade tekniska lösningar.
Utformningen väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.
Vi inledde samarbetet med Vestia redan under våren 2019 och arbetet som är gjort fram till byggstarten, som sker denna vecka, har gett oss alla de mervärden som vi sett framför oss i vårt partneringsamarbete. Det ska bli väldigt roligt att följa projektet framöver.
Magdalena Låstbom

Projektchef, Hemsö

Det har varit en spännande resa under ett års tid, från att vi blev utvalda som totalentreprenör fram tills idag. Markarbetena är nu igång och det känns fantastiskt att få vara en del av Hemsös första nyproduktionsprojekt i Göteborg.

Christian Wieland

VD, Vestia Construction Group AB

Hemsö logga

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och landsting, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet. Mer om Hemsö kan du läsa om här: www.hemso.se