Ett verkligt drömprojekt

aktuellt-selma-kvarteret-featured

Totalentreprenör för projekt ”Nybyggnad Selma stad”

Ett lamellhus, ett punkthus, ett nytt samarbete. Vi har blivit utvalda som totalentreprenör för projekt ”Nybyggnad Selma stad”, kvarter C med hus C2 och C3.
Egnahemsbolaget, Liljewall och Vestia kommer tillsammans att utveckla ca 100 lägenheter i Selma stad. Projektet består av två byggnadskroppar och nu startas en tät dialog där vi tillsammans kommer att vända och vrida på alternativa produktionsmetoder och materialval för att komma fram till vad som är bäst för projektet.

I upphandlingen av totalentreprenör utvärderades organisatorisk kompetens, teknisk förmåga & kapacitet, partneringupplägg samt arvode.

Att välja partnering för detta samarbete var givet från start:

– Vi har sökt efter en entreprenör som har erfarenhet av komplicerade projekt och som vet vad som krävs för att bidra till och skapa en hållbar produkt där vi alla arbetar tillsammans i projektet från början till slut.

Vestias medarbetare har en intressant erfarenhet av ett stort antal genomförda partneringprojekt och vi ser nu fram emot att tillsammans samla all den kompetens som behövs för att realisera projektet.

– Vi är mycket stolta och glada över att juryn valt ett nytt alternativ för detta uppdrag. Vestias medarbetare har den erfarenhet som krävs för att tillsammans med Egnahemsbolaget och Liljewall utveckla, samarbeta och producera attraktiva bostäder i kvarteret. I och med vårt pågående uppdrag i Selma stad, kvarter A- Stadsdelshuset, känns det extra roligt att få möjligheten att vara kvar i området och fortsätta bidra till Selma stads spännande stadsutveckling.