Certifierat kvalitets- och miljöledningssystem

aktuellt-iso-featured

Kvitto på ett framgångsrikt utvecklingsarbete

Under året som gått har vi arbetat med att utveckla vårt befintliga ledningssystem mot ett tydligt mål – certifiering inom kvalitet och miljö enligt den Internationella Standardiserings Organisationen. Nu är vi i mål!

Utan några anmärkningar har vi fått högsta betyg vid revisionen som genomfördes på vårt huvudkontor och i våra projekt och kan numera titulera vårt ledningssystem som ISO-kvalificerat!

Certifieringen är vårt kvitto på ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ledningssystemet är nu uppdaterat och väl anpassat efter Vestias behov.

– Vår målsättning har varit att utveckla ledningssystemet till ett tydligt och enkelt verktyg med fokus på effektivitet. Alla medarbetare har deltagit i processen för att säkerställa både funktion, kvalitet och miljö. Idag har vi ett systematiskt system som säkrar vår kvalitativa utveckling. Vi har format ett ledningssystem som uppfyller standardens alla krav och är till stor nytta för styrningen av vår verksamhet.