Mötesplats för alla

Bild på Almåsskolan i Lindome som ska byggas om

Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet

På Almåsskolan i Lindome ställs byggbodarna på plats och den omfattande om- och tillbyggnaden av Hus C, nordväst på tomten, kommer att inledas senare i höst. Rivningsarbetet pågår. Projektet Almås Hus C ingår i Program Lyftet – Vestia Constructions Groups och Mölndals stads stora partneringprojekt där åtta förskolor/skolor/utbildningslokaler i kommunen ska moderniseras och bli mer ändamålsenliga.

Almåsskolans om- och tillbyggnad omfattar nya lokaler för Lindome bibliotek (biblioteket flyttas tillfälligt till gamla banken i Lindome centrum under byggtiden), ny matsal med kapacitet för fler elever, nya fräscha lokaler för skolans administration och skolhälsovård, och en ny fritidsgård. Den nuvarande enplansbyggnaden rivs men källarplanet bevaras och byggs om. Ovanpå detta byggs två nya våningsplan. Entréerna till de olika verksamheterna vetter mot gågatan Almåsgången, som är genomgångsstråket mellan stationen och centrum.

Pamela Paredes på Liljewall arkitekter, projekteringsledare för Almås Hus C, ser många fördelar med samverkansformen partnering. Partnering innebär att beställare och entreprenör bildar en gemensam organisation som arbetar mot gemensamt satta mål med en gemensam budget.

– Det är ett fantastiskt bra sätt att jobba på, speciellt i Program Lyftet med flera likartade projekt efter varandra. Den alltmer sammansvetsade arbetsgruppen tar med sig värdefulla erfarenheter mellan projekten, vi kan sätta in rätt kompetens vid rätt tillfälle, alla är engagerade i sina frågor och alla är med på banan från start.

Ombyggnationer är ofta komplexa och ibland ganska kluriga projekt. När man är på plats ser det kanske inte som man hade tänkt. Jag tycker det är spännande och uppskattar att man får vara kreativ och flexibel och ta fram nya lösningar. Detta underlättas avsevärt i ett partneringprojekt med korta beslutsvägar och ett samarbete som bygger på öppen dialog och tillit. Partnering skapar ett stort värde för beställare, entreprenör och alla inblandade. Det är verkligen ett jättebra arbetssätt!

Vestia är totalentreprenör för hela Program Lyftet som inleddes med ombyggnationen av Fässbergsskolan hösten 2021.